(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Konkursene rammer større selskaper

Stadig flere større selskaper går konkurs, ifølge den nyeste Lindorffanalysen. – Vi ser at selskaper som må stenge dørene har langt flere ansatte enn tidligere. Antallet er nå på et rekordhøyt nivå, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

Publisert

Lindorffanalysen gir et innblikk i gjeldsutviklingen relatert til mislighold og konkurser blant norske aksjeselskaper.

I første kvartal 2017 var det i snitt 7,5 ansatte som måtte gå i de konkursrammede selskapene på landsbasis. Til sammenligning var det 4,6 ansatte i første kvartal 2016, og én ansatt i samme periode i 2014. I kjølvannet av dot.com-krisen i 2002 og under finanskrisen i 2009 lå snittet på rundt tre ansatte, som er det nest høyeste nivået de femten siste årene.

– Krever omstilling i næringslivet
– Utviklingen vitner om at en betydelig andel av selskapene som går konkurs nå, gjør dette på grunn av endringene i økonomien, som en følge av nedturen i petroleumsbransjen. Det kan se ut til at oljeprisfallet rammer større virksomheter hardere enn det som var tilfelle under dot.com- og finanskrisen. Som en konsekvens er det en markant økning i antall medarbeidere som må gå i de store selskapene, sier Willumsen.

Tendensen er landsomfattende, ifølge Lindorffanalysen.

– Overordnet ser vi at lavkonjunkturen initiert av oljenedturen gir utslag i hele økonomien, og ikke bare næringslivet på Sør-Vestlandet. Dette sender signaler om et økt behov for omstilling i norsk næringsliv, sier Willumsen.

– For noen år siden så situasjonen ganske annerledes ut. Da kom hoveddelen av konkursene fra små, relativt nystartede selskaper, sier hun.

Konkursøkning på nærmere ti prosent
Antall konkurser øker også. 1005 aksjeselskaper ble avviklet på landsbasis i første kvartal, mot 917 samme periode i fjor, noe som er en økning på 9,6 prosent. I samme periode hadde aksjeselskapene 123.184 betalingsanmerkninger totalt – en økning på 1,2 prosent.

Videre har 4459 selskaper blitt avviklet de tolv siste månedene (t.o.m 1. kvartal), mot 4102 stykker de tolv månedene før dette – en vekst på 8,7 prosent.

Tallene må ses i sammenheng med det totale antall aksjeselskaper i Norge, som også øker, med i overkant av 5 prosent i årets tre første måneder, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I første kvartal 2017 var det 297.574 aktive aksjeselskaper her til lands.

Regionale forskjeller – fortsatt tøft på Sør-Vestlandet
Høyest konkursandel er det i Hordaland og Østfold, hvor henholdsvis 1,86 og 1,85 prosent av aksjeselskapene er lagt ned de tolv siste månedene. Veksten i antall konkurser er på sin side størst i oljefylker som Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, samt Troms. Oslo, Østfold og Vestfold opplever også en kraftig økning.

– Konkursutviklingen går fortsatt i en negativ retning på deler av Sør-Vestlandet. Tallene tyder på en vedvarende effekt av oljeprisnedgang for flere av selskapene i disse fylkene.

Disse bransjene er hardest rammet
Bransjer innen bygg og anlegg, tjenesteyting, samt overnatting og servering har størst konkursvekst det siste året (de tolv månedene t.o.m første kvartal, mot samme periode foregående år). Ikke alle bransjer er like hardt rammet, og den den mest positive utviklingen står deler av offentlig virksomhet for, blant annet med helse og sosial i spissen.

Totalt har norske aksjeselskaper betalingsanmerkninger til en verdi av 4 milliarder kroner i første kvartal 2017. Det er opp fra 3,6 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Powered by Labrador CMS