Espen Steinsrud, mener kommunal sektor går glipp av gode kandidater fordi de ikke er flinke nok til å kommunisere alle fordelene som gjør kommunen til en attraktiv arbeidsplass.

– Kommunene må bli flinkere til å vise frem sine styrker i kampen om kandidatene

Leder for Dfind, et av Norges største miljøer innen konsulentutleie og rekruttering av fagspesialister og ledere, Espen Steinsrud, mener kommunal sektor går glipp av gode kandidater fordi de ikke er flinke nok til å kommunisere alle fordelene som gjør kommunen til en attraktiv arbeidsplass.

I kampen om de ypperste talentene opplever kommunene at de ofte kommer til kort. Trauste stillingsutlysninger og dårlig kommunikasjon gjør at utdaterte oppfatninger om at kommunen er en “kjedelig” arbeidsplass fremdeles henger over den kommunale sektoren.

Hvorfor anser ikke de aller beste kandidatene kommunale roller som attraktive muligheter?

– Jeg er redd for at kommunene er dårligere på å kommunisere hva som er så bra med å jobbe for dem, og mange får nok ikke frem hvorfor de er attraktive, sier daglig leder Espen Steinsrud i Dfind, som har bakgrunn som konsulent i kommunal sektor.

– I kampen om talentene handler det å få frem hvem du er, hva du står for og hva du kan tilby. Gitt de gode rammebetingelsene innen offentlig sektor er det fryktelig synd om ikke kommunene greier å formidle sine styrker, fortsetter han.

– Sitter med ganske gode kort på hånden

Enkelte vil nok peke til konkurransen med private aktører, og at betingelser er den største driveren for å bytte jobb, som en av hovedutfordringene for kommunale arbeidsgivere i jakten på de beste kandidatene.

– Men vi må huske på at det er store forskjeller mellom ulike kandidater, og ulike generasjoner, når det kommer til hva som motiverer dem til å velge en mulighet fremfor en annen. Våre undersøkelser viser at betingelser fortsatt er viktig for kandidatene, men dette blir mindre viktig for hvert år, påpeker Steinsrud.

– De fleste er i dag opptatt av ting som balanse mellom arbeid og fritid, trygghet i jobben, muligheter for utvikling, hva de skal jobbe med, hvem de skal jobbe med og ikke minst fleksibilitet. Derfor er mitt inntrykk at kommunene i dag sitter med ganske gode kort på hånden i jakten på kandidatene.

Avgjørende å kjenne målgruppen

For å fremstå attraktiv for de kandidatene du ønsker er det helt avgjørende at du kjenner målgruppen du retter deg mot. I tillegg må du vite hva du skal kommunisere, og hvordan du skal formidle ditt budskap.

Hva kjennetegner talentene som både ønsker og evner å gjøre en god jobb i nettopp den rollen, i den avdelingen, du ønsker å fylle i din kommune? Hva er de opptatte av? Hva motiverer dem? Hva ønsker de å oppnå?

Selv om motivasjon og ambisjoner er svært individuelle faktorer vil du også kunne finne mange fellesnevnere i svarene på disse spørsmålene – fellesnevnere som kan gi deg et bedre grunnlag for å identifisere og tiltrekke deg aktuelle kandidater.

– Det er også verdt å huske på at man ikke bare skal fremstå som attraktiv for de man ønsker å ansette, men også for de man allerede har ansatt, for leverandører og innbyggere. Fremstår man som en attraktiv arbeidsplass, og et sted man forbinder med noe positivt, vil det påvirke alle relasjoner. Alle vil være med på det laget som gjør det bra, og det er en selvforsterkende effekt i det, understreker Steinsrud.

Flere strenger å spille på

Kommunene har enkelte åpenbare, fremtredende styrker som bør komme tydelig frem i jakten på kandidater. Trygghet er viktig for oss, og få arbeidsgivere kan tilby større sikkerhet og stabilitet i jobben enn den kommunale sektoren. Dette har jo kommet tydelig frem det siste året.

I tillegg har kommunalt ansatte gode muligheter for utvikling, med en rekke tilbud om kurs og videreutdanning.

Kommunene har også flere strenger å spille på:

– Vis styrkene til nettopp din kommune, og få frem alle de interessante tingene du gir kandidatene en mulighet til å være med på. Beskriv rammeverket, kollegene, de langsiktige planene og de store utviklingsprosjektene. Kanskje er det nettopp ambisjonene om å bygge flere barnehager, eller det faktum at dere er en tilflyttingskommune i stor vekst som gjør at den beste kandidaten velger ditt tilbud fremfor et annet, sier Steinsrud.

Stor konkurranse og mangel på kandidater

Til syvende og sist handler det om å fortelle talentene hva som er bra med deg – med din kommune, din arbeidsplass og arbeidsmiljøet de vil bli en del av. Og her kan kommunene bli enda bedre.

Det er ikke slik at du kan velge og vrake blant potensielle kandidater. Det utdannes for få personer innen en rekke viktige områder, og resultatet er at vi i mange år har hatt mangel på kandidater til. Denne mangelen forsterker konkurransen om kandidatene, og underbygger viktigheten av å fremstå som attraktiv ytterligere.

– Konkurransen vil alltid være der der, mellom ulike deler av landet, mellom ulike steder og bedrifter og mellom offentlig og privat sektor. Du kan ikke vinne hver gang, men hvis du ikke evner å få frem hva du står for er du garantert å tape, avslutter Steinsrud.

(Dfind/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS