Rekrutteringsdagen i regi av HR Norge vil vi gi mange oppdaterte tips på hvordan du kommer ut med de riktige ansettelsene i 2021.

Rekruttering må bli enda smartere

Hva vil 2021 kreve av deg som skal rekruttere og ansette? Ganske mye mer, og helt sikkert på andre måter enn du har gjort før.

Publisert

Med dette som et bakteppe arrangerer HR Norge «Rekrutteringsdagen 2021», der fagpersoner fra inn- og utland bidrar med noe av det mest relevante du kan tilegne deg i din HR-situasjon.

Rekrutteringsdagen holdes onsdag 17. februar, og påmeldingen er åpnet.

Hovedpunktene i årets dagslange konferanse er:

• Videointervjuet ble standard for mange i 2020, lær mer om muligheter og læringsutfordringer

• Ny teknologi åpner for nye muligheter å lære om hverandre på via våre digitale fotspor

• Bredde og mangfold gir bedre resultater - hvordan rekrutterer du for dette?

• Begrepet egnethet utfordres – hva er det egentlig, og hvordan bruker du det når du rekrutterer?

Mer og mer på video

Mens intervjuer ansikt-til-ansikt er nærmest gitt i rekrutteringsprosessen, har det de siste årene, og spesielt i 2020, blitt mer vanlig med virtuelle intervjuer. To hovedtilnærminger brukes, synkrone og asynkrone videointervjuer.

I foredraget får du de viktigste forskjellene mellom de to, og hvordan du bruker dem for å sikre best mulig kandidatopplevelse.

• Forstå nøkkelforskjellene mellom personlige, synkrone videointervjuer og asynkrone videointervjuer

• Lær om hvordan forskjellige intervjuformater eller design kan påvirke kandidatenes reaksjoner, atferd og ytelse

• Lær mer om «beste praksis» for å sikre best mulig kandidatopplevelse med videointervjuer Nicolas Roulin, Associate Professor of Industrial/Organizational psychology, St. Mary’s University, Halifax

Verdibasert rekruttering og mangfold

IKEA har et sett nøkkelverdier som er med på å forme kulturen deres og måten de rekrutterer på. Felleskap og mangfold er sentralt og alle som jobber hos dem skal kunne være seg selv. I foredraget lærer du mer om hvordan du lykkes med mangfold og inkludering når du rekrutterer.

• Hvordan lærer vi å kjenne våre ubevisste fordommer når vi gjør verdibasert rekruttering?

• Hvordan felleskapskulturen vår er kjernen i IKEAs EVP

• Mangfold er mer en KPI’er – det er dypt rotfestet i kulturen vår. Slik jobber vi med Likeverd, Mangfold og inkludering i IKEA. Siri Brenden Berg, EVP, Talent Sourcing & Recuitment Leader i IKEA Norge og Pia Sofie Walle, Equality, Diversity & Inclusion Leader IKEA Norge

De digitale fotavtrykkene

En økende del av våre sosiale interaksjoner skjer gjennom digitale enheter og tjenester, fra kjøp, samtaler, tweets, likes og nettleserhistorikk. Disse digitale sporene gir uante innsikter i våre psykologiske trekk, og kan revolusjonere hvordan vi gjør rekruttering og leser psykologiske trekk.

I foredraget diskuterer Kosinski hvordan du kan høste fordelene av big data mens du unngår fallgruvene.

• Typer av digitale fotavtrykk som kan brukes ved evalueringer

• Nøyaktighet hos nye psykometriske modeller

• Eksempler på vellykkede bruk av dette Michal Kosinski, Associate Professor i Organizational Behavior ved Graduate School of Business, Stanford University

Egnethet – hva betyr det egentlig?

• Hva vil det si å være egnet til et yrke, og i hvilken grad bør egnethet vurderes allerede ved opptak til utdanningen?

• Hva ligger i begrepet egnethet og hvordan bruker organisasjoner begrepet?

• Hva har egnethetsvurdering med mangfold eller søker-tilfredshet å gjøre? Sarah Abraham, fagansvarlig for egnethet og mangfoldsrekruttering, Politihøgskolen.

Her finner du mer om Rekrutteringsdagen 2021.

Powered by Labrador CMS