I en fersk undersøkelse som Ipsos har gjort for NHO Service og handel, går det fram at flertallet av de ansatte i bemanningsbransjen har et positivt forhold til jobben, og kun 8 prosent svarer at de er misfornøyd.
I en fersk undersøkelse som Ipsos har gjort for NHO Service og handel, går det fram at flertallet av de ansatte i bemanningsbransjen har et positivt forhold til jobben, og kun 8 prosent svarer at de er misfornøyd.

Ansatte i bemanningsbransjen har det minst like bra som andre

En ny medarbeiderundersøkelse gjort i bemanningsbransjen, viser at andelen godt fornøyde ansatte holder seg høyt.

78 prosent trives i bemanningsbransjen og 61 prosent forteller at erfaringen med å jobbe i bransjen har vært mer positiv enn forventet, viser en ny medarbeiderundersøkelse som Ipsos har utført for NHO Service og Handel.

Undersøkelsen er i år gjort for fjerde gang og er basert på 2.284 svar fra et representativt utvalg vikarer utleid av norske bemanningsbedrifter.

Minst like positivt som andre bransjer

Undersøkelsen viser at flertallet av de ansatte i bemanningsbransjen har et positivt forhold til jobben, og kun 8 prosent svarer at de er misfornøyd.

78 prosent sier at de er fornøyd med innholdet i arbeidet som utleid medarbeider. 63 prosent ville anbefale venner og bekjente å arbeide i bransjen og 61 prosent forteller at erfaringen med å jobbe i bransjen har vært mer positiv enn forventet.

Andelen som trives godt i bransjen ligger stabilt høyt over tid og var på samme nivå i tidligere undersøkelser i 2013 og 2016.

-Flertallet av de som jobber i bemanningsbransjen har en positiv opplevelse av arbeidet. Samtidig må bransjen ta på alvor at enkelte har en negativ opplevelse, slik som i andre bransjer. Det er likevel viktig å understreke at den gjengse opplevelsen med å jobbe i bemanningsbransjen er minst like positiv som i andre bransjer, og at bemanningsbedrifter flest er gode arbeidsgivere, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. direktør i NHO Service og Handel.

Viktig å formidle jobber under koronakrisen

- Særlig i krisetider, som nå, spiller bemanningsbransjen en viktig jobb for folk som må orientere seg i arbeidsmarkedet, og de blir sånn sett sentrale i mange menneskers liv, sier Kaltenborn.

Undersøkelsen viser at bransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet. I løpet av et år får 80.000 jobb via vikarbyrå. 40 prosent kommer fra arbeidsledighet. 17 prosent kommer fra studier. Hver dag er det i snitt 30.000 personer som er på jobb i bransjen.

Begrunnelsene for å arbeide i bemanningsbransjen er flere. 37 prosent forteller at det er lettere å få jobb i bemanningsbransjen enn andre steder. 36 prosent arbeider i bransjen fordi de ser den som en god inngangsport til arbeidslivet. 22 prosent ønsker å se ulike arbeidsplasser og skaffe seg allsidig arbeidserfaring.

Samme lønns- og arbeidsvilkår

Likebehandlingsprinsippet som ble innført i 2013 sikrer ansatte i bemanningsbransjen de samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde vært direkte ansatt i innleiebedriften.

Normalt er de som jobber i bemanningsbransjen fast ansatt i en forutsigbar stillingsprosent. Gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen er lav og de fleste som slutter gjør dette fordi de har fått jobb et annet sted.

Det er dermed ikke bare slik at bemanningsbransjen avhjelper arbeidsledighet gjennom egne jobber, men man er også en inngangsport til andre arbeidsgivere. Samtidig er det ikke helt få som foretrekker å jobbe via et bemanningsbyrå i stedet for å jobbe i kundebedriften. 14 prosent forteller at innleiebedriften har tilbudt jobb som man har takket nei til.

Om undersøkelsen

Dette er Norges mest omfattende medarbeiderundersøkelse i bemanningsbransjen. Den er nå utført for fjerde gang av Ipsos for NHO Service og Handel. Undersøkelsen kartlegger opplevelsen av bemanningsbyrå, innleier og det å jobbe i bransjen. Tilsvarende undersøkelser har vært gjort i Finland (HPL), i Danmark (Dansk Erhverv) og i Sverige (Kompetensforetagen i Almega). Også i andre europeiske land gjøres slike studier (weceurope.org, eurofound.europa.eu og abu.nl).

(NHO Service og Handel)

Powered by Labrador CMS