Konsernsjef i Bane NOR er valgt til president i den europeiske sammenslutningen av infrastrukturforvaltere for jernbane, EIM.

Norsk sjef ble europeisk jernbanepresident

Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund er enstemmig valgt til ny president i European Rail Infrastructure Managers (EIM) for en periode på to år.

For første gang er en nordmann blir valgt til leder i en stor internasjonal jernbaneorganisasjon, og det er første gang at EIM har president fra et land utenfor EU. Deltagelsen i EIM gir en direkte kanal inn til beslutningstakerne i EU.

– Vi har en god mulighet til å påvirke jernbanebransjen i Europa. Med fokus på EUs «Green Deal» og økt fokus på grenseoverskridende trafikk har jernbanen en stor framtid, sier Gorm Frimannslund.

EIM er en organisasjon av europeiske jernbaneinfrastrukturforvaltere som Bane NOR og spiller en viktig brikke i påvirkningen av EUs jernbanepolitikk og tekniske standarder. Deltagelsen er viktig for norsk jernbanesektor ettersom Norge ikke er EU-medlem. 10. juni ble norske Gorm Frimannslund valgt som president for to år.

Økt standarisering av teknologi

I forbindelse med sin tiltredelse som president i EIM 10. juni sa Gorm Frimannslund at jernbanen må jobbe for økt standardisering for å øke sikkerhetsnivået, redusere kostnadene og sikre konkurranse mellom leverandører. Dette er spesielt viktig i forbindelse med videre utvikling av ERTMS og satsingen på ny teknologi som 5G.

– Jernbanen kan være en del av løsningen når verden skal gå videre etter Covid-19. Jernbanesektoren er arbeidsintensiv, og økt satsing på jernbane og infrastruktur kan bidra til å få ned arbeidsledigheten. Jeg har sterk tro på samarbeid mellom land og mellom organisasjoner, sa Gorm Frimannslund.

Om EIM

EIM har hovedkontor i Brussel. Organisasjonens arbeid er konsentrert om to hovedområder: Transportpolitikk gjennom lobbyvirksomhet overfor EUs lovgivende organer, samt teknologi og sikkerhet gjennom arbeid opp mot EUs jernbanebyrå ERA. EIM ble dannet i 2002 og har i dag 16 medlemmer, deriblant de nasjonale infrastrukturforvalterne i 11 land. Til sammen forvalter EIMs medlemmer over halvparten av EUs totale jernbanenett.

(Bane NOR/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS