(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Hva gjør vi når fysisk trening går ut over prestasjonene på jobb?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En leder opplever at noen medarbeidere trener hardt og intenst, særlig i forkant av Birkebeinerrennet, og kommer slitne og trøtte på jobb. Kan lederen kreve at de ansatte reduserer treningen sin? Les svaret fra advokat og partner Jens Kristian Johansen i Grette.

Publisert

Hei,

Jeg er daglig leder i en mellomstor bedrift hvor treningskulturen blant de ansatte har utviklet seg til å bli ganske intens, særlig inn mot Birkebeinerrennet hvert år. Det går sport i hvem som kan trene mest og hvor ofte. Dette har fått som konsekvens at flere medarbeidere trener lange økter både før og etter jobb. Morgenøktene, som gjerne er på opp mot to timer, gjør at flere medarbeidere nesten sovner på jobb på formiddagen og jeg merker en særlig reduksjon i effektiviteten den siste timen før lunsj. Dette går igjen utover kvalitet og kvantitet ved det arbeidet som skal gjøres.

Kan jeg som arbeidsgiver pålegge dem avstå fra morgenøkter? Eller i det minste å redusere treningsmengden?

Som utgangspunkt kan ikke bedriften styre hva ansatte gjør på fritiden. Det er opp til den ansatte å velge om og eventuelt hvilke fritidssysler vedkommende vil bedrive. Ofte kan trening bidra positivt i en bedrift da dette gir de ansatte god helse og mer overskudd i hverdagen. Men i ditt tilfelle virker det som om det har bikket helt over.

Du kan stille krav
Som arbeidsgiver kan du kreve er at arbeidstakerne ikke er utslitt når de kommer på jobb, slik at dette går utover arbeidsprestasjonen. Det følger normalt av arbeidsavtalen og arbeidstakers ulovfestede lojalitetsplikt at arbeidstaker er forpliktet til å prestere normalt godt arbeid. Dersom ansatte ikke er i stand til dette, som en følge av lange treningsøkter på morgenene, så bryter de sine forpliktelser etter arbeidsavtalen og lojalitetsplikten som gjelder i arbeidsforhold.

Diskuter løsninger
Du bør ta opp problemstillingen med dine ansatte. Kanskje kan det være lurt å sette seg ned med tillitsvalgte/arbeidstakerrepresentanten i bedriften og diskutere mulige løsninger på problemet. Hvis arbeidstakerne er involvert i prosessen for å finne en løsning på problemet, vil viljen til å innrette seg være større enn om du beordrer dem til å trene mindre for at de ikke skal sovne på jobb.

Sammen kan dere vurdere de negative konsekvensene av mye trening i februar og mars (tiden før Birkebeinerrennet), og veie dette opp mot den fordelen bedriften har gjennom året som følge av de ansattes gode helse. Kanskje gir treningsiveren gjennom året større fordeler i form av lite sykefravær? Denne effekten vil neppe forsvinne selv om treningen reduseres noe. Men på den andre siden reduseres kanskje arbeidstakernes godvilje og motivasjon noe, dersom de blir beordret til å endre på rutiner utenfor arbeidstid. At arbeidstakerne yter dårlig siste timen før lunsj, kan kanskje avhjelpes ved at det settes ut frukt i felleslokalene om morgenen?

Advarsel kan gis
Å sovne i arbeidstiden vil kunne anses som ugyldig fravær. Arbeidsrettslige sanksjoner, slik som advarsel kan i slike tilfeller gis, og dersom det skjer gang på gang vil dette i kunne gi saklig grunn for oppsigelse. Jeg håper imidlertid at dette problemet kan løses ved hjelp av samtaler og ikke arbeidsrettslige sanksjoner.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

 

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine(at)askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

 

Powered by Labrador CMS