Hvordan lykkes med sykefraværsarbeidet?

For å lykkes med å redusere sykefraværet er det viktig at du som arbeidsgiver prioriterer forebyggingsarbeidet, og at du tar tilretteleggingsplikten på alvor. I denne artikkelen gir vi noen tips om hvordan du kan lykkes med sykefraværsarbeidet i din virksomhet.

Publisert

Denne fagartikkelen er levert av HRmagasinets samarbeidspartner Sticos AS.

Sticos er et kompetanse- og teknologiselskap som hjelper norske virksomheter med å etterleve lover og regelverk innen regnskap, økonomi og HR. Med ny teknologi og unik fagkunnskap leverer vi innovative og tidsbesparende løsninger, kurs og rådgivning - for både ledere og ansatte.

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver plikter å forebygge sykefravær hos de ansatte, og dersom ansatte blir syke har arbeidsgiver en rekke plikter overfor den sykmeldte. Arbeidsgiver skal blant annet tilrettelegge arbeidet for ansatte med redusert arbeidsevne, og de som er sykmeldt.

For å lykkes med å redusere sykefraværet, er det viktig at du som arbeidsgiver prioriterer forebyggingsarbeidet og at du tar tilretteleggingsplikten på alvor.

I denne artikkelen gir vi noen tips om hvordan du kan lykkes med sykefraværsarbeidet i din virksomhet.

Tips for å lykkes

For at virksomheten din skal lykkes med sykefraværsarbeidet, er det visse forutsetninger som må være til stede:

 • Vær trygg på hvilke plikter du har som arbeidsgiver, og hva du kan kreve av den sykmeldte.
 • Sørg for å gi informasjon om rettigheter og plikter til den sykmeldte.
 • Lag sykefraværsrutiner i samarbeid med ansattrepresentanter/de ansatte, og gjør rutinene kjent. Rutinene kan eksempelvis inneholde hvordan sykefravær skal varsles til arbeidsgiver.

En viktig suksessfaktor for å få ned sykefraværet i en virksomhet, er å jobbe godt forebyggende. Her kommer noen konkrete tips til det forebyggende sykefraværsarbeidet:

 • Kartlegg sykefravær i virksomheten og sett konkrete sykefraværsmål.
 • Jobb med en nærværskultur og det psykososiale arbeidsmiljøet. Ifølge forskning kjennetegnes godt arbeidsmiljø blant annet av god planlegging og organisering av arbeidet, støttende og rettferdig ledelse, samt at arbeidstakerne opplever forutsigbarhet når rammebetingelsene endres.

Lederen har en nøkkelrolle

 • Bruk tid på oppfølgingsplanen. Tenk tilrettelegging og aktuelle tiltak, og diskuter tilretteleggingsmuligheter og aktuelle tiltak med ansattrepresentanter. Forskning viser at gradert sykmelding reduserer sykefraværet. Glem derfor ikke gradert sykmelding som et tilretteleggingstiltak.
 • Følg den ansatte opp underveis i sykefraværet. Innkall og delta på de fastlagte dialogmøtene, bruk tid på å lage oppfølgingsplan og følg opp tiltak i oppfølgingsplanen.
 • Bruk de ressurser du har tilgang til på, som verneombud, Nav Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten dersom virksomheten din har det.
 • Hold oversikt over sykefravær på enkeltnivå.

Dialogmøtene med NAV

Nav skal innkalle til dialogmøte 2 etter 26 uker, og arbeidsgiver kan be om at det avholdes et tredje dialogmøte før utløpet av maksdato for sykepenger. Nav har en rekke tiltak som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid eller over i annet arbeid. I forhold til Nav råder vi til følgende:

 • Forbered deg godt til dialogmøtene med NAV. Vær tydelig på hvilke tilretteleggingsmuligheter virksomheten har. Nav har en rekke tiltak for ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt, vær derfor nysgjerrig og still spørsmål om hva Nav kan tilby.
 • Purr dersom Nav ikke innkaller til dialogmøte 2. Be om dialogmøte 3 dersom du anser det som nødvendig.
 • Ikke glem muligheten for å søke NAV om fritak for arbeidsgiverperioden for langvarige eller kronisk sykmeldte og gravide arbeidstakere.
Powered by Labrador CMS