Nå øker mva-satsen til 12 %

Fra 1. oktober er lav sats merverdiavgift igjen 12 %. Endringen gjelder levering som skjer etter 30. september.

Publisert

Denne fagartikkelen er levert av HRmagasinets samarbeidspartner Sticos AS.

Sticos er et kompetanse- og teknologiselskap som hjelper norske virksomheter med å etterleve lover og regelverk innen regnskap, økonomi og HR. Med ny teknologi og unik fagkunnskap leverer vi innovative og tidsbesparende løsninger, kurs og rådgivning - for både ledere og ansatte.

På grunn av koronapandemien har lav sats merverdiavgift vært redusert fra 12 % til 6 % i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er det vedtatt at satsen igjen skal være 12 %. Satsendringen berører persontransport, overnatting, adgang til idrettsarrangement og kino, utleie av ferie- og fritidshus og campingvirksomhet.

Leveringstidspunktet avgjørende for hvilken sats som skal brukes

Det er tidspunktet for levering av tjenesten som styrer hvilken sats som skal brukes. Tidspunktet for utstedelse av faktura er uten betydning. Dette innebærer at alle tjenester som omfattes av lav sats og som er levert etter 30. september 2021 skal avgiftsberegnes med 12 %. Tjenester levert i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021 avgiftsberegnes med 6 %.

Forskuddsfakturert med 6 % - levering etter 30. september 2021

Er det forskuddsfakturert med 6 %, men levering skjer etter 30.september 2021 må selger utstede kreditnota og ny faktura med 12 %. Kjøper med fradragsrett for inngående avgift må korrigere sin fradragsføring tilsvarende. Selger som eventuelt unnlater å korrigere overfor kjøper, må likevel innrapportere merverdiavgift med 12 % av bruttobeløpet for levering som skjer etter 30. september. Det vil si at i slike tilfeller anses bruttobeløpet å inneholde 12 % merverdiavgift, og at det ikke kommer 12 % merverdiavgift oppå bruttobeløpet. Korrigering på kjøpers hånd forutsetter at selger utsteder kreditnota og ny faktura med korrekt mva-sats.

Eksempel:

Selger leverer en overnattingstjeneste i oktober 2021. Tjenesten er forskuddsfakturert i september med kr 2 000 + 6 % mva, kr 120, til sammen kr 2 120. Hvis selger ikke korrigerer den uriktige merverdiavgiften med kreditnota og ny faktura, må selger innrapportere kr 227 (2 120 * 12/112) i mva-meldingen. Kjøper kan fradragsføre kr 120 i sin mva-melding.

Levering og fakturering med 6 % etter 30. september 2021

Hvis selger uriktig fakturerer med 6 % merverdiavgift for leveranser etter 30. september 2021 må selger utstede kreditnota og ny faktura med 12 %. Selger som unnlater å korrigere overfor kjøper, må innrapportere utgående merverdiavgift med 12 % av bruttobeløpet i fakturaen. Kjøper kan i sistnevnte tilfelle likevel ikke fradragsføre mer enn 6 % merverdiavgift.

Eksempel:

Selger leverer og fakturerer en tjeneste i oktober 2021 for kr 5 000 + 6 % mva, kr 300, til sammen kr 5 300. Hvis selger ikke korrigerer den uriktige merverdiavgiften med kreditnota og ny faktura, må selger innrapportere kr 568 (5 300 * 12/112) i mva-meldingen. Kjøper kan fradragsføre kr 300 i sin mva-melding.

Levering før 30. september 2021 - fakturering med 12 %

Selger må utstede kreditnota og ny faktura med 6 %. Dersom selger lar være å korrigere den uriktige beregnede merverdiavgiften overfor kjøper, må selger innrapportere merverdiavgift med 12 % i mva-meldingen. Kjøper kan likevel i slike tilfeller ikke fradragsføre merverdiavgift med mer enn 6 % av avgiftsgrunnlaget i fakturaen.

Aktuelt faginnhold er levert av Sticos

Powered by Labrador CMS