Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.
Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

- Årets influensa vil bli hardere enn før

Omtrent halvparten av befolkningen ønsker ikke å ta influensavaksinen i høst. Men mange har fortsatt ikke bestemt seg.

Dette viser en undersøkelse Norstat har gjort på oppdrag fra Apotekforeningen.

Undersøkelsen viser at det er flest i de eldre aldersgruppene som planlegger å ta influensavaksinen i år. Blant dem over 65 år, sier 59 prosent at de helt sikkert skal ta vaksinen, mens 17 prosent mener det er sannsynlig at de vil gjøre det. Personer over 65 år er definert som en risikogruppe av FHI.

– Det er flott at så mange som tre fjerdedeler av dem som er over 65 år planlegger å ta influensavaksinen. Andelen eldre som tar vaksinen har vært økende de siste årene, men det er fortsatt mange som ikke følger anbefalingen om å la seg vaksinere, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Mange gode grunner

Norstat-undersøkelsen forteller at de fleste (52 prosent) vil ta vaksinen fordi de ikke ønsker å bli syke selv. 14 prosent oppgir at grunnen er at de er nærkontakter til personer i en risikogruppe, mens 21 prosent sier at de ikke ønsker å belaste helsetjenesten unødvendig.

– De aller fleste vil oppleve influensasykdommen som veldig ubehagelig, og mange blir sengeliggende i en ukes tid. Det er grunn til å frykte at årets influensa vil bli hardere enn tidligere fordi det er dårligere immunitet i befolkningen, sier Andresen.

Fagdirektøren forteller at det beste man kan gjøre for å unngå sykdom er å vaksinere seg. Influensa har symptomer som ligner på covid-19. Å slippe den usikkerheten er også en god grunn til å vaksinere seg mot influensa mener hun.

– I tillegg mener jeg vi har et felles ansvar for å unngå å belaste helsetjenesten unødvendig, og vi har alle et ansvar for å ikke smitte personer som er i risikogruppene for å bli alvorlig syke, sier Andresen.

Mangler kunnskap

36 prosent av de spurte svarer at de ikke vet om covid-19-vaksinen beskytter mot sesonginfluensa. 59 prosent vet at den ikke gjør det. Det er en overvekt av menn som svarer «vet ikke».

– Dette er overraskende! Det er riktig nok veldig få som aktivt mener at covid-19-vaksinen beskytter mot influensa, men det er åpenbart kunnskapsmangel om vaksiner i befolkningen. Hvis mange tror at koronavaksinen beskytter mot influensa har samfunnet et problem. Derfor er det viktig at apotekene også i år bidrar med informasjon om influensavaksinen, og at det er mulig å få tatt den i apoteket, sier Andresen.

Undersøkelsen viser videre at bare halvparten av dem som er over 65 år, oppgir at de er i en risikogruppe. I følge FHIs definisjon er alle i denne aldersgruppen i risikogruppen, og FHI har dokumentasjon som viser at den naturlige beskyttelsen mot influensaviruset faller allerede fra 55 år

­– Igjen ser vi at det er et stort informasjonsbehov om hvem som bør ta influensavaksinen, kommenterer Andresen.

Halvparten vet om apotekene

Hun synes det er positivt at mer enn halvparten av befolkningen er kjent med at man kan få satt influensavaksinen i apotek.

– Det er gledelig at så mange kjenner til at de kan få influensavaksinen i apotek. Undersøkelsen viser også at veldig mange mener det blir enklere å ta vaksinen når den kan tas i apotek. Nesten to av tre mener tilbudet i apotek gjør det enklere.

Allerede i fjor fikk apotekfarmasøytene rett til å rekvirere og sette influensavaksiner uten resept fra legen. Men fortsatt holdes apotekene utenfor den offentlige finansieringsordningen, og personer i risikogruppen må betale for å sette vaksinen på apoteket.

– Det overrasker meg at ikke helsemyndighetene gjør mer for at de som er i risikogruppene kan ta vaksinen i apotek som et reelt alternativ til å oppsøke fastlegen, avslutter fagdirektør Hanne Andresen.

Hovedfunn i undersøkelsen:

  • 25 prosent er sikre på at de vil ta influensavaksine i høst. 15 prosent sier det er sannsynlig.
  • 59 prosent av de i risikogruppen 65 år+ skal ta vaksinen. 17 prosent sier de sannsynligvis vil ta den. Bare 15 prosent av de under 65 år er sikre på at de skal ta vaksinen.
  • Den viktigste oppgitte grunnen til å ta vaksinen, er at man ikke ønsker å bli syk (52 prosent). 21 prosent oppgir at de ikke ønsker å belaste helsetjenesten unødvendig.
  • 36 prosent oppgir at de ikke vet om koronavaksinen beskytter mot influensa. 59 prosent vet at koronavaksinen ikke gir beskyttelse mot influensa.
  • 58 prosent synes det er enklere å ta influensavaksine når de kan ta den i apotek (skår 4-6 av 6).

Om Norstat-undersøkelsen: Et representativt utvalg på 1016 personer er spurt, hvorav 228 er over 65 år. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 37.

(Apotekforeningen/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS