Eva Gjøvikli er leder av HR i Deloitte. (Foto: Deloitte)

Kontinuerlig læring er årets største globale HR- og ledelsestrend

Virksomheter som ikke fremmer kontinuerlig læring for sine ansatte vil slite med å henge med i utviklingen – og tape kampen om talentene. Det viser Deloitte Human Capital Trends 2019.

Publisert

I takt med hyppige endringer i samfunnet og i arbeidslivet blir det stadig viktigere for virksomheter å implementere kontinuerlig læring for medarbeidere og ledere. Deloitte Human Capital Trends 2019 viser at virksomheters evne til å utvikle nye ferdigheter – og gjøre læring til en integrert del av arbeidshverdagen – er årets viktigste trend, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Felles eierskap for læring = felles ansvar for læring

Mer enn 80 prosent av respondentene i årets undersøkelse meldte om økte investeringer i opplæringsprogrammer for å videreutvikle ansattes ferdigheter.

– Organisasjoner må utvikle en kultur for læring på tvers av organisatoriske grenser og stillingsnivåer, kun da kan de møte fremtidige behov for kompetanse og problemløsing på en god måte, sier Eva Gjøvikli, partner og leder av Human Resources i Deloitte.

Ledere og ansatte må ta felles eierskap for integrerte læringsmodeller. Det er en økende oppslutning om at ansvaret for læring og utvikling må deles mellom medarbeiderne og organisasjonen; mellom HR og forretningsområdene; mellom organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Vi snakker om delt ansvar, felles eierskap for læring og utvikling.

Den sosiale virksomheten har kommet for å bli

Den gjennomgående trenden i årets rapport handler om å sette menneskene i sentrum og å skape en dypere mening med arbeidet. Det er en naturlig forlengelse av fjorårets store trend som handlet om «den sosiale virksomheten» – en virksomhet som tar et sosialt samfunnsansvar og som arbeider tett med medarbeidere, kunder og samfunnet for øvrig. Organisasjoner må bry seg om mer enn egen profitt!

Samtidig ser vi at ledere i «sosiale virksomheter» forventer større vekst enn ledere for øvrig. 73 prosent av lederne i «sosiale virksomheter» forventer en sterkere vekst i 2019 enn i 2018. Tilsvarende tall for virksomheter som ikke prioriterer tiltak for å fremme en bærekraftig utvikling i samspill med sitt økosystem er 55 prosent. 56 prosent oppga også at de tror spørsmål og problemstillinger rundt det å drive en «sosial virksomhet» vil bli viktigere om tre år enn det er i dag.

Om undersøkelsen

Deloittes Human Capital Trends er basert på svarene fra nesten 10 000 respondenter fordelt på 119 land. Av disse var 500 respondenter fra Norden.

Powered by Labrador CMS