Personal og Ledelse 2/2019 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Digitaliseringsprosessen i Norsk Hydro har involvert hele HR-funksjonen fra aluminaraffineriet i Brasil til hovedkontoret i Oslo. Det har resultert i nytt dashbord, ny HR-suite og robotisering av tidkrevende rutinearbeid. Se hva du kan lese om i Personal og Ledelse 2/2019.

Publisert

Personal og Ledelse 2/2019 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

Leder: Bruk mangfold som et konkurransefortrinn
«Både i media, forskning, offentlige utredninger og politiske debatter har mangfold et overveiende problemfokus. Det fokuseres i liten grad på verdien av mangfoldet. Det gjelder også i arbeidslivet.»

– Det viktigste vi har oppnådd er økt hurtighet og bedre kvalitet på HR-tjenestene
Digitaliseringsprosessen i Norsk Hydro har involvert hele HRfunksjonen fra aluminaraffineriet i Brasil til hovedkontoret i Oslo. Det har resultert i nytt dashbord, ny HR-suite og robotisering av tidkrevende rutinearbeid.
– Det har skjedd mer i HR i Hydro de siste 3 – 4 årene enn det har gjort de siste 25 årene, forteller Marit Wøien Larssen. Som HR manager i Hydro har hun hatt en sentral rolle i mange av de store omstillingsprosjektene de senere årene.

Ny rapport om HR-systemer i Norge
Konsulentselskapet Devoteam har nylig utgitt en rapport om HR-systemer på det norske markedet. Rapporten gir innsikt i trendene i markedet og en oversikt over hva ulike HR-systemer kan tilby.

Digitalisering setter medarbeiderne i sentrum
– I fremtiden må selskapene gjøre enda mer for å tiltrekke, utvikle og beholde sine ansatte enn de gjør det i dag, sier Avtar S. Jasser som er grunder og leder av CatalystOne.

Bonus- og provisjonsbaserte kontrakter
Bonus og provisjonsbaserte kontrakter utløser en del spørsmål. I denne artikkelen besvarer advokat Anniken Astrup noen av de vanligste spørsmålene advokater får om temaet:
- Har arbeidsgiveren adgang til å unnta bonus og/eller provisjon fra feriepengegrunnlaget?
- Kan bonus og provisjon unntas fra beregningen av obligatorisk tjenestepensjon?
- Hvordan skal man regne ut sykepengene hvis arbeidstakeren har en rent provisjonsbasert lønn eller en stor del av lønnen er bonus?

Folk er ulike – bruk det som en styrke!
Alle er like forskjellige som alle andre. I et mangfoldig samfunn er mangfoldskompetanse et viktig konkurransefortrinn. Vi må bare lære oss å bruke den.

– Hvis du er opptatt av samfunnsutvikling, da bør du også være opptatt av mangfoldsledelse.
Loveleen Rihel Brenna ønsket å hjelpe unge innvandrerkvinner med høy utdanning og karriereambisjoner til å utvikle seg både personlig og faglig. Derfor startet hun karriere- og selvutviklingsprogrammet Seema Talent. Alle deltakerne får en egen mentor.

HR-teknologi
Hvordan hjelpe ledere å lede ansatte som er spredd for alle vinder?
Mange ledere har sine ansatte spredd rundt på andre lokasjoner og kanskje til og med i andre land. Heldigvis utvikles det stadig ny funksjonalitet i HR-systemene som legger til rette for at disse skal få like god oppfølging som ansatte som sitter på kontoret ved siden av.

Psykologene
Er du en job crafter?
Ta tilbake arbeidsdagen og fyll den med mening
Hvorfor trives noen godt der andre i samme jobb kan synes den er tung, kjedelig eller lite betydningsfull? Ofte handler det om å ta aktiv styring over egen arbeidssituasjon.

Advokaten
- Hvor lenge kan en advarsel oppbevares?
- Sykmelder seg før drøftelsesmøte
- Kan arbeidstakeren ha med seg flere rådgivere til drøftelsesmøtet?
- Kan jeg si opp en som ikke presterer godt nok?
- Kan vi redusere antall timer per uke for deltidsansatte?

Lønn og personvern
- Diettgodtgjørelse i utlandet
- Lønnsplikt ved permittering

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Powered by Labrador CMS