lønn.jpg
lønn.jpg

Slik forhandler du lønn på egenhånd

Dersom din bedrift er for liten til at du har noen som forhandler lønn for deg, må du ta initiativ til forhandlinger selv. Her får du noen gode råd på veien.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

I Arbeidsmiljøloven står det ikke noe som gir automatisk rett på lønnsforhandlinger. Du kan blant annet ikke forvente at sjefen kommer og ber om å få en samtale for å gi deg mer i lønn. Dermed er det opp til deg å ta ansvar og initiativ til å forhandle om lønn. Her følger noen gode råd basert på et intervju med forbundet Negotia.

1. Grundige forberedelserGode forberedelser øker mulighetene for å lykkes, blant annet fordi du er sikrere og har gode fakta på bordet. Det hjelper lite å argumentere med at du føler at du må ha mer lønn.

2. Hvorfor skal du ha høyere lønn?Sett deg selv i sjefsstolen og sørg for at du “ser” hvorfor du skal ha mer i lønn med sjefens øyne.

3. Lag en argumentasjonslisteSkriv ned alle punkter i forhold til hva du har produsert, hva du har levert og hva du har bidratt med i bedriften. Sett dette i sammenheng med uttalte mål og verdier på arbeidsplassen. Hva har skjedd med din situasjon siden siste lønnsjustering

4. Tenk igjennom følgende:

Hvordan har du lykkes med ditt arbeid hittil i år?

Har du resultater eller målinger som sier noe om din innsats?

Har du møtt de forventninger som er stilt til deg?

Har du hatt forandringer i arbeidssituasjonen i det siste?

Har du fått mer ansvar, flere kunder, eller flere arbeidsoppgaver?

Utfører du arbeidsoppgavene mer effektivt?

Har du fått mer kvalifiserte arbeidsoppgaver?

Har du mer kompetanse?

Har det vært forandringer i bedriften som har påvirket din arbeidssituasjon?

5. Bedriftens lønnsomhetØkt lønn er også et spørsmål om tilgjengelige lønnsmidler. Undersøk derfor bedriftens lønnsomhet, hvordan utsiktene ser ut, utviklingen i antall ansatte, hvordan avdelingen din leverer og om kundene er fornøyde.

6. Felles virkelighetsoppfatningNår du presenterer de punkter som taler positivt for deg bør du sjekke om sjefen deler dine oppfatninger. Dersom dere har ulik oppfatning så bør du argumentere for ditt syn og sørge for at du kan dokumentere dine påstander. Det kan være alt fra tilbakemeldinger fra kunder, samarbeidspartnere eller faktiske oppnådde resultater.

7. Bedriftens behov for å gi mer i lønn Vis at det er samsvar mellom bedriftens utvikling og behov og dine arbeidsoppgaver, din innsats og resultater. For å få sjefen til å si ja til dine krav, kreves det at du også tar sjefens og bedriftens interesser med i beregningen. Fremhev for eksempel at din kompetanse og dine kunnskaper om bedriften og dens kundegruppe, bidrar til at bedriften når sitt mål.

8. Sikt høyt og vær realistiskDet er sterke sammenhenger mellom en persons ambisjoner og resultatene som oppnås i en forhandling. Det er letter å få ja hvis ditt forslag er basert på kriterier som for eksempel hva andre bedrifter i samme bransje betaler ansatte i tilsvarende jobb. Din vare er din arbeidskraft, det vil si at du er klar over at du kan få en annen pris et annet sted. Motstå fristelsen av å true med å slutte dersom du ikke får høyre lønn med mindre du er forberedt å gå.

9. Kartlegg andres lønnsnivåFinn ut hva andre på samme nivå i bedriften tjener, hva man lønnes for lik jobb i andre bedrifter, hvor mye nyansatte i bedriften din får, og hvor mye sjefene tjener. Da har du sammenlikningsgrunnlag både for nåværende og fremtidige lønnsforhandlinger – og samtidig finner du ut markedsprisen på det du gjør.

10. RettferdighetsprinsippetDu kan spille på rimelig- eller rettferdighetsprinsipper. For eksempel hvorvidt det er rimelig at du tjener mindre enn en kollega med samme type jobb.

11. Bruk statistikkene Sammenlign din lønn med andres ved å søke i statistikker. De ulike organisasjonene har ofte bransjestatistikker som kan være nyttig å sette seg inn i. Statistisk Sentralbyrå har et stort utvalg av lønnsstatistikk på sine nettsider. Stillingsinndelingen er vesentlig grovere, men statistikken deles inn i flere bransjer, utdannelsesnivå, kjønn, alder og utvikling over flere år. Sjekk også ut om din fagorganisasjon har nyere undersøkelser blant sine medlemmer som omhandler lønn.

12. PrisstigningSammenlign din egen lønnsutvikling mot konsumprisindeksen. Prisstigningen er en indikator på om du har hatt en reallønnsvekst, dvs. om du har lik kjøpekraft som tidligere. Har prisstigningen eksempelvis vært på 2 prosent de siste 12 månedene, vil det kunne være en del av kravet ditt. Opplysninger om prisstigningen finner du på SSBs nettsider.

13. SvangerskapspermisjonDersom du har vært i svangerskapspermisjon kan det tenkes at dine kolleger har gått forbi deg rent lønnsmessig. Krev den samme lønnsutviklingen. Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner oppstår delvis på grunn av at kvinner oftere tar svangerskapspermisjon enn menn. Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn.

14. Krav om lønn eller økt ferieSett opp en konkret lønn du synes det er rimelig å oppnå, men vær fleksibel og ha alternativer dersom dere står fast. Lønnen din kan også bestå av andre ting som bonus, flere feriedager, fleksibel arbeidstid, etterutdanning eller andre goder.

15. Skriftlig lønnskravSom ansatt kan du levere et skriftlig krav om høyere lønn. Du bør imidlertid også argumentere for kravet ditt muntlig. De fleste gjør større inntrykk og har lettere for å overbevise en motpart i en samtale, enn ved et tørt papir.

Vanlige motargumenter

Sjefen vil trolig komme med motargumenter, men husk at det er jobben hennes. Du kan sikkert allerede nå forutse noen av dem.Her er noen av klassikerne:- Ikke flere penger igjen i kassa

Dette handler om prioritering. Be om at sjefen spør om større lønnsbudsjett.

- Dårlige tider ellers i landet

Henvisninger til lavkonjunktur i samfunnet generelt og dårlige tider i bransjen spesielt angår ikke deg. Makroøkonomiske forhold styrer ikke din lønn.

- Solidaritet med fattige kollegaer

«Regnskapsfolkene fikk lite i fjor. Derfor bør ikke dere i kundeservice kreve så mye i år.» Svar at du unner andre god lønn, men at det er deg og dine prestasjoner dere diskuterer, ikke regnskapsfolkenes.- Du kan få til neste år

Et halvveis løfte om lønnsforhøyning neste år er en vanlig måte å spare lønnsutgifter på. Husk at et år er lang tid, og at du til neste år kanskje får et halvveis løfte om lønnshopp påfølgende år.

Avtal møte!

Når du er ferdig med dine forberedelser kan du avtale et møte med din leder. Be om et møte en ukes tid i forveien, da får lederen mulighet til å forberede seg. Hvis dere ikke har faste møter for lønnsforhandlinger, eller det er åpent for å forhandle ekstra, bør du velge tidspunktet for forhandlingene med omhu. Dersom flere i bedriften har sagt opp og skal slutte omtrent samtidig kan dette være tiden for å forhandle lønn. Bedriften vil sannsynligvis ikke ønske å miste flere ansatte, du har en ekstra verdi og kan bruke det i forhandlingene.

Dette bør du unngå:

1. Styr unna en dramatisk konfrontasjon med sjefen din under forhandlingene. 2. Bruk ikke trusler du ikke kan realisere. Ikke still ultimatum som «gi meg 50 000 mer i året eller jeg slutter!» Med slike kabinettspørsmål risikerer du faktisk å måtte ta hatten din å gå. 3. Ikke bruk din egen økonomi som argument. Høy gjeld, husbygging eller ny bil er ikke arbeidsgiverens problem.4. Unngå at det går prestisje i samtalen. Blir forhandlingene fastlåst – avslutt og be om en ny samtale.

Forhandlingsmøtet

Hold en hyggelig, men saklig tone. Bruk dine samlede argumenter og vær tydelig på hvordan du ser på din lønn og hva du krever.

Argumentasjonsliste

Ta med deg en liste med argumenter og krav. Sjefen ser at du har forberedt deg godt og i tillegg vil han lettere huske argumentene dine. Det er ikke usannsynlig at sjefen din må argumentere for din lønnsforhøyelse med sin egen sjef, det kan derfor være smart å forenkle sjefens jobb.

Gi deg ikke ved første sverdslag

Møter du steil motstand etter å ha argumentert for kravet, så spill ballen over til sjefen og spør hva bedriften har å tilby. Be ham om å begrunne tilbudet.

Sjekk at dere er enige!

Hvis du ikke forstår hva sjefen din mener – spør! Oppsummer hovedpunktene i diskusjonen og hva dere er kommet frem til. Understrek hva dere begge er enige om og skriv ned enigheter underveis.

Forsøk å komme til en avgjørelse

Dersom sjefen din sier at hun skal tenke over forslaget ditt, sørg for at dere blir enige om en ny møtedato der du får tilbakemelding på ditt forslag. Hvis du er usikker på om du skal akseptere tilbudet sjefen kommer med i dette møte, kan du be om betenkningstid. Hvis du ikke er fornøyd – si det, men pass på at du holder diskusjonen på et saklig nivå.

Hvis du står fast

Alternativ til ditt lønnskrav kan være flere feriedager, hjemmekontor, firmabil og lignende. Hvis diskusjonen blir fastlåst, avtal en ny tid for å møtes igjen senere. Pausen vil gi dere et pusterom og tid til å tenke over saken. Da er det større sjanse for enighet ved neste møte.

Husk!

• Overbevis med fakta fremfor følelser. Gi argumenter som viser hvordan lønnsforhøyelse gir fordeler både for deg og bedriften.

• Regn ut hva kravet ditt er i prosenter, slik at du vet det hvis du blir spurt.

• Forbered deg mentalt ved å minne deg på den innsatsen du faktisk gjør hver dag. Gå inn i forhandlingene med selvtillit og stolthet, da er det større sjanse for at du vil lykkes!

----------------------

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.
Har du personalansvar? Bestill et abonnement her, eller last ned Personal og Ledelse digitalt her.
"
Powered by Labrador CMS