17 prosent av sykepleierne opplyser at de har vært utsatt for seksuell oppmerksomhet på jobb. (Ill.foto: Colourbox)
17 prosent av sykepleierne opplyser at de har vært utsatt for seksuell oppmerksomhet på jobb. (Ill.foto: Colourbox)

4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

SSB: 4 prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt.

Publisert

#Metoo-kampanjen har satt et sterkt preg på nyhetsbildet de siste månedene. Menn og kvinner som brøt tausheten rundt seksuell trakassering og startet kampanjen ble kåret til «Årets person» av amerikanske Time Magazine like før jul, og temaet sørget nylig for en politisk ladet Golden Globe-utdeling.

#Metoo har også skapt mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i Norge i løpet av høsten, både innen politikken og i kulturlivet.

– Mens 7 prosent av kvinnene i levekårsundersøkelsen svarte ja på at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, svarte 2 prosent av mennene at de var utsatt for dette, sier rådgiver Mathias Killengreen Revold.

Klare yrkesvariasjoner

Det er også klare variasjoner mellom yrker og næringer.

– Blant ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter svarte 22 prosent av kvinnene at de var utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, mens andelen blant begge kjønn var på 14 prosent i denne næringen, sier Revold.

Sykepleiere er den yrkesgruppen vi har sett på som er mest utsatt. Her er andelen 17 prosent.

Det er kvinner i aldersgruppen 18–24 år som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Andelen blant de yngste kvinnene lå på 8 prosent i 1989, men hadde økt til 13 prosent i 2016, opplyser Revold.

Hos menn mellom 18 og 24 år steg andelen riktig nok til 4 prosent i 2016, men for aldergruppene over (25–44 år og 45–66 år) har den ligget stabilt på 1 og 2 prosent siden slutten av 1980-tallet.

Minst utsatt fra overordnede

– I 2016 spurte vi for første gang hvem som utførte disse handlingene. Da svarte 79 prosent av dem som ble utsatt for dette at det hadde blitt utført av kunder, klienter, elever eller andre som ikke var ansatt på arbeidsplassen, påpeker Revold.

20 prosent av de utsatte svarte at de var blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet av en kollega, mens seks prosent hadde opplevd dette fra en overordnet.

(Kilde:SSB)

Powered by Labrador CMS