Personal og Ledelse 4/2017 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Miljøpolitikeren Rasmus Hansson gleder seg over at stadig flere bedrifter satser på de «grønne valgene». Han mener dagens politikere har mye å lære av næringslivsledere som både tar risiko og snur seg raskt når det trengs.

Publisert

Personal og Ledelse 4/2017 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

Lederartikkel:
Destruktive ledere
«Det store flertallet av destruktive lederer havner aldri i offentlighetens søkelys, men de kan gjøre stor skade likevel.»

– Suksess handler ikke om å dyrke fram superstjernene
Glem superstjernene. Det er ikke de somskaper resultater for virksomheten. De beste resultatene skapes av gode team.

Hvorfor er kvinner oftere sykemeldte enn menn?
Kvinner har et langt høyere sykefravær enn menn. Mange mener det skyldes at kvinner har mer sykdomsfremkallende jobber og tar større ansvar på hjemmebane. Det stemmer ikke ifølge ny norsk forskning.

Kvinner tjener mindre på å bytte jobb
Som nyutdannede tjener menn i gjennomsnitt 9 prosent mer enn kvinner. Etter ti år er forskjellen 16 prosent.

400 000 jobber innen helse- og sosial
Av Norges 2,6 millioner sysselsatte arbeider mer enn 15 prosent innen helse- og sosialsektoren.

TEMA Rekruttering og testverktøy

Styr unna destruktive ledere
Destruktive ledere finnes overalt i arbeidslivet. De bryter ned medarbeidere, hindrer måloppnåelse og styrer virksomheter mot avgrunnen. Psykopater? Ja, noen, men de fleste er ganske vanlige mennesker som har havnet i feil jobb.

Bruk gjerne tester – men bryt ikke loven
Arbeidsgivere bruker tester til å måle både personlighet, ferdigheter og evner hos jobbsøkere og egne ansatte. Dette er sensitiv informasjon og det stilles krav til bruk og oppbevaring av slike opplysninger.

Stillingsannonser er fortsatt mest effektivt
Den tradisjonelle stillingsannonsen holder fortsatt stand som den mest effektive rekrutteringskanalen. Andelen som rekrutterer via sosiale medier er fortsatt liten, men sterkt økende.

Samarbeider om felles trainee-program
Ikke alle virksomheter har egne trainee-program. I Hedmark og Oppland samarbeider 30 bedrifter om Trainee Innlandet. Både offentlige og private virksomheter er representert.

Varangerfestivalen - Festivalsjef med 200 frivillige i jobb
I august skal Varangerfestivalen tradisjonen tro arrangeres i Vadsø. Gjennom fire dager har festivalsjef Robert Lundgren god styring på de 200 frivillige og hele 10 800 besøkende.

Tar barna med som frivillige
Kristian Wengen jobbet som teltsjef og trivdes så godt at han tok med seg sine to døtre som frivillige.

Friminutt med Rasmus Hansson
– I næringslivet er du død dersom du ikke tør å satse
Miljøpolitikeren Rasmus Hansson gleder seg over at stadig flere bedrifter satser på de «grønne valgene». an mener dagens politikere har mye å lære av næringslivsledere som både tar risiko og snur seg raskt når det trengs.

HR-teknologi
Morgendagens rekrutteringssystemer
Få andre områder innen HR kommer til å gjennomgå så store forandringer i de neste årene som rekruttering. Ny teknologi vil ikke bare effektivisere rekrutteringsprosessen, men endre hele måte vi rekrutterer arbeidskraft på.

Psykologene
Viljestyrke i hverdagen
Da Barack Obama var president fortalte han følgende til en journalist fra Vanity Fair: «Som du kanskje ser bruker jeg bare grå eller blå dresser. Jeg vil ikke ta for mange valg om hva jeg skal ha på meg eller hva jeg skal spise. Til det har jeg alt for mange andre beslutninger jeg må ta»

Jus og ledelse

Retten til sykepenger etter langtidsfravær
Takket være en midlertidig uførepensjon på 20 prosent fra tjenestepensjonsordningen sin, er Rune tilbake i nesten full jobb etter bilulykken. Men blir han syk nå, får han ikke sykepenger verken fra NAV eller fra arbeidsgiver.

Slik kan antall overtidstimer reduseres
I den oversikten arbeidsgiver fører over antall overtidstimer, bør merarbeid holdes utenfor. Det er det flere grunner til.

Advokaten
- Tvilen skal komme tiltalte til gode
- Har jeg rett til fri med lønn for å gå i begravelse?
- Kan arbeidsgiver endre kontraktsfestet oppsigelsestid?
- Er det regler for form og innhold i en advarsel
- Kan jeg drøye søksmålsfristen ved oppsigelse?

Lønn og pensjon
- Utbetale feriepenger under foreldrepermisjon?
- Sesongarbeidere fra utlandet
- Hvorfor trekkes 4/26-deler?

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS