(Ill.foto: Colourbox)

Hver tredje tar tidligpensjon

PENSJON: Aldri har så mange tatt ut pensjon fra fylte 62 år. Mange blir overrasket når de ser hvor lite de får utbetalt.

Publisert

90 500 personer i alderen 62-66 år tar ut alderspensjon. Det betyr at 32 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen er alderspensjonister, viser NAVs tall for første halvår 2016.

Antall tidligpensjonister har økt kraftig siden pensjonsreformen åpnet for tidlig alderspensjon for snart seks år siden. Litt over halvparten, 57 prosent, er deltidspensjonister, det vil si at de fortsetter å jobbe i tillegg til å ta ut pensjon.

Men mange flere kunne ha tatt ut pensjon tidlig hvis de bare hadde startet planleggingen før, mener investeringsrådgiver Nils-Odd Tønnevold i Connectum.

Har ikke råd

– Mange som tenker på å ta ut tidlig pensjon, har i realiteten ikke råd. Når vi analyserer potensielle pensjonisters økonomi, viser det seg ofte at nedgangen i inntekt blir for stor, sier han.

Tønnevold mener nordmenn flest starter planleggingen av pensjonisttiden altfor sent. Ikke bare det, mange av oss planlegger aldri.

– Det er få som noen gang lager en helhetlig plan for livet som pensjonist. Jeg møter en skrikende mangel på helhetlig planlegging. Det reelle inntektsfallet blir et sjokk for mange.

At nesten seks av ti tidligpensjonister fortsetter å jobbe, understreker at mange synes pensjonen ikke strekker til, mener han.

– Det er bedre å starte sent med planleggingen av pensjonisttilværelsen enn ikke å starte i det hele tatt. Men effekten av planleggingen blir mindre jo senere du starter.

Han ser ofte at personer som ber om investeringsråd for pensjonsalderen er godt over 50 år gamle.

– Det er sent. Du bør være i gang før du har fylt 40.

Det du kan påvirke

Folks pensjonssparing har fire kilder. NAV, pensjonsordninger fra tidligere arbeidsforhold, pensjonsordninger fra eksisterende arbeidsforhold, og egen sparing/investering.

– De to første kildene, NAV og opptjening fra tidligere arbeidsforhold, er det lite å gjøre med. Det er mer spillerom når det gjelder pågående oppsparing i eksisterende pensjonsordning og egen sparing eller investering – enten ved å investere et større engangsbeløp, spare jevnlig eller begge deler. Det viktigste grepet du kan ta er å øke avkastningen ved å plassere mer i aksjer. Jo lengre tidshorisont, desto høyere bør aksjeandelen være, mener rådgiveren.

Han anbefaler på det sterkeste brede indeksfond hvor risikoen er spredt på mange markeder og land verden over.

– Unngå enkeltaksjer og aktivt forvaltede fond. Det er for spesielt interesserte. De innebærer mye høyere risiko og gir sjelden bedre avkastning, men koster deg mye mer.

Ikke spør banken

Tønnevold advarer mot å bruke banken som pensjonsrådgiver.

– Bankenes ansatte måles på hvor mye de selger av bankens egne produkter, ikke om de gir gode, uavhengige råd til folk.

Han sammenligner det med å kjøpe bil.

– Hvis du går til en Toyota-forhandler, foreslår han ikke at du skal kjøpe Audi. Bankene vil at du skal kjøpe i deres egne fond.

(NW)

Powered by Labrador CMS