Stortinget styrker loven for å bekjempe trakassering på jobb

Stortinget har vedtatt at Norge slutter seg til en internasjonal avtale som skal bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet.

– Det er viktig at de som driver med trakassering, blir stoppet. At de som har ansvaret tar ansvar. At alle skikkelige arbeidsgivere både avstår fra trakassering, men også står opp for de som rammes av det. Lovpresiseringen vil klargjøre dette ansvaret ytterligere, sier Trine Lise Sundnes (Ap).

Hun forteller videre at seksuell trakassering på arbeidsplassen er et stort arbeidsmiljøproblem og at det ikke bare er kvinner som utsettes for det.

Vedtaket i Stortinget betyr at Norge formelt ratifiserer konvensjonen om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet fra Den internasjonal arbeidsorganisasjonen ILO.

Dette fører til endringer i arbeidsmiljøloven. Det tas inn definisjoner av trakassering og seksuell trakassering som tilsvarer definisjonene i likestillings- og diskrimineringsloven. Og verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø presiseres.

– Ap mener det er viktig å sikre mer åpenhet og å bevisstgjøre arbeidsgivere og arbeidstakere om at seksuell trakassering ikke skal forekomme på arbeidsplassen. Nå leverer vi på dette, sier stortingsrepresentanten.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS