intervju1_colourbox999539.jpg
intervju1_colourbox999539.jpg

Kan jeg flytte på en ansatt?

Som bedriftsleder oppdager du plutselig at behovet for bemanning har endret seg i virksomhetens filialer. Du ønsker å flytte på en medarbeider internt og lurer på: Kan jeg beordre den ansatte til en annen avdeling? 

Publisert

Vi har to butikker, en hovedbutikk og en filial som i gåavstand ligger omtrent en halv time unna. Det er nå behov for flere folk på filialen, og jeg vil gjerne overføre en av de ansatte fra hovedbutikken til filialen.

Kan jeg beordre henne, eller må jeg si henne opp og så ansette henne på nytt i den andre filialen?

Arbeidsavtalen

Advokat Jens Kristian Johansen.

Det er avhengig av hva som står i arbeidsavtalen. Arbeidssted skal i følge arbeidsmiljøloven oppgis i arbeidsavtalen. Dersom det står ”hovedbutikken” i avtalen er det dette som er den ansattes arbeidssted.

Men dersom det er satt inn ”som regel”, ”per tiden (p.t.) ”, eller hvis det ikke er ført opp noe arbeidssted, kan du flytte den ansatte til de fleste steder bedriften har virksomhet. Da er vedkommende ansatt i hele bedriften din, også filialen.

Vær nøyaktig

Det er viktig å skrive en nøyaktig arbeidsavtale. Vi har dommer der kommaet avgjør resultatet. I en fersk tvist stod det ”p.t. X sykehjem, senvakt” i avtalen. Dette ble på grunn av kommaet tolket til at ”p.t.” (for tiden) kun gjaldt arbeidsplassen, ikke arbeidstiden som var det arbeidsgiveren ønsket å endre på.

Var arbeidsstedet viktig ved søknaden?

Det hender at arbeidstakere ønsker et bestemt arbeidssted. De vil for eksempel slippe å reise langt, og tok derfor jobben fordi de slapp nettopp det. Denne forutsetningen kan bli ansett som avgjørende, men da må begge parter ha vært klar over det.

Har den ansatte ikke sagt noe om at det var viktig å unngå en mulig flytting, så taler det for at det er tillatt. Har den ansatte visst at det var flere filialer før hun tok jobben, taler det også for at hun kunne regne med at hun kunne bli flyttet på.

Er det en fast eller midlertidig flytting?

Ofte kan bedrifter ha varierende behov for personale på ulike steder i organisasjonen. Derfor er det greit at det er mulig å flytte på folk. Det er for eksempel bedre å sende erfarne folk fra hovedkontoret til en mindre filial, i stedet for å hyre inn en fersk vikar. Det er også en fordel for kollegaene på filialen, siden de får en medarbeider som raskere kan gå inn i arbeidet uten mye opplæring.

Dersom endringen av arbeidsstedet er kortvarig, for eksempel bare mens det er et sykefravær på filialen som snart går over, blir overføringen lettere godtatt.

Er det ekstra reisetid?

Flere dommer har godtatt at arbeidsgiver endrer arbeidsstedet. Men det går en grense for hva som tillates.

Eksempelvis kan vesentlig lengre arbeidsreise eller økte reisekostnader tale imot endringene, til tross for dette skal det mye til for å nekte overføring til et annet arbeidssted.

En reisetid på en time hver vei er ikke urimelig, og reisekostnadene må bli vesentlig høyere før det anses som urimelig. Dersom den ansatte kan sykle til nåværende arbeidssted, men ved flyttingen må begynne å kjøpe månedskort, er ikke det nok til å gjøre det urimelig, siden de aller fleste bruker tusenvis av kroner i året på reise.

Hvis det ikke er noen klare forutsetninger i arbeidsavtalen om kun et fast arbeidssted, taler det for at det er adgang til å overføre den ansatte til filialen i denne saken.

Har du spørsmål til vår nye spalte Ukens dilemma?Send en e-post til karine@askmedia.no.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS