Kan en ansatt kreve lønn for helligdager?

Dersom helligdager faller på vanlige arbeidsdager, er det vanlig å betale lønn dersom en ansatt skulle ha jobbet, eller har de ikke krav på lønn for disse dagene? Les svaret til advokaten her.

Publisert

Hei. Vi lurer på en ting angående lønn. Vi har ikke arbeid på de dagene som er røde, som 17. mai, 1. mai og påskedager og Kristi himmelfart. Men en av våre ansatte mener at siden det hadde vært arbeidsdager, så skal det betales lønn for disse. Det er da ikke sant?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Utgangspunktet er at det ikke skal jobbes på helligdager, og da skal det heller ikke betales. Det er dermed riktig at røde dager ikke fører til lønn, selv om for eksempel helligdagen 1. mai faller på en vanlig onsdag. Ut fra dette må det gjøres tre unntak.

1. eller 17. mai

For det første krever lov om helligdagsbetaling at lønn skal betales for 1. og 17. mai. Vilkåret er at arbeidstakeren skulle ha jobbet disse dagene. For de andre dagene er det ikke noen lovfestet krav til betaling. Her har arbeidstakeren rett.

Tariffavtale?

For det andre må du sjekke om du er dekket av en tariffavtale. De aller fleste har nemlig regler om dette, og de gir arbeidstakeren rett til betaling for helligdager der han eller hun normalt ville ha jobbet.

Interne regler?

Det er og mulig at bedriften har et internt regelsett, for eksempel i personalhåndboken. Dersom det er klart at det er meningen å gi ekstra goder etter disse reglene, og de bare ikke er en feiloppfatning av lov eller tariffreglene, skal det betales. Men en kan selvsagt endre reglene etter drøftelser med de tillitsvalgte.

For lang tid før klagen

Det er derfor klart at du kan avvise kravet. Men det er også en annen ting her. Ansatte skal ha en lønnsslipp, der det skal fremkomme hva slags lønn de har fått. Meningen er at de skal kunne kontrollere at lønnen er korrekt. En anser det som for sent å komme med slike protester etter en viss stund, siden den ansatte burde lest lønnsslippen og skjønt at han fikk for lite. Å vente fra mai til august med å protestere er nok for lang tid, så også av denne grunnen kan du avvise kravet

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS