(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Kan en ansatt gå på dagen?

En medarbeider fikk et bedre tilbud hos konkurrenten bestemte seg for å gå på dagen. Hvilke sanksjoner kan vi iverksette?

Publisert

Hei!

En av mine ansatte fikk et bedre betalt jobbtilbud hos en konkurrent og sluttet som følge av dette på dagen, selv om arbeidsavtalen fastsatte en oppsigelsesfrist på to måneder. Hvilke sanksjoner kan jeg som arbeidsgiver iverksette i dette tilfellet, og hva er hensiktsmessig?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av oppsigelsestiden, og umiddelbar fratreden fra arbeidstaker uten samtykke fra arbeidsgiver, vil i slike tilfeller være et brudd på arbeidsavtalen.

Ulike sanksjoner

Rettsvirkningen av slike brudd kan være mange. For det første er forholdet straffbart etter straffelovens § 409 og kan bli bøtelagt. Men med tanke på politiets ressurser i disse tider, vil nok slike anmeldelser lett bli henlagt.

Erstatningskrav kan også være et alternativ i en slik situasjon. Økonomisk tap for at arbeidstakeren ikke jobbet i oppsigelsestiden kan som utgangspunkt kreves erstattet, eksempelvis dersom man må leie inn dyrere arbeidskraft fra et vikarbyrå, eller en stor kontrakt ikke blir oppfylt og man selv påføres erstatningsansvar.

Kostnader til nye ansettelser kan imidlertid ikke kreves erstattet, disse ville man jo hatt uansett. Det må imidlertid nevnes at det kan være vanskelig å dokumentere slike tap, og prosessrisikoen er følgelig høy.

Som en tredje mulighet har du som arbeidsgiver i dette tilfellet også adgang til å foreta trekk i opparbeidet lønn og feriepenger for den ansatte, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15. Også i dette tilfellet må du dokumentere tapet økonomisk.

Det må følgelig foreligge en årsakssammenheng mellom at den ansatte gikk tidligere enn avtalt og det økonomiske tapet.

Hva er hensiktsmessig?

Den beste måten å angripe problemet på er nok at medlemmer i samme bransje forsøker å opptre lojalt mot hverandre, og ikke ta imot nye ansatte før de er ferdige med oppsigelsestiden i den forrige bedriften. Dette kan imidlertid være vanskelig, og i så fall er du som arbeidsgiver henvist til sanksjonene ovenfor.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS