Kvinne på kontor 2
Kvinne på kontor 2

Kan ansatte kreve betalt permisjon?

En ansatt hevder at jobben må betale for en permisjon som skal brukes til videreutdanning. Hva sier regelverket?

Publisert

Hei!

En av våre ansatte ønsker å ta videreutdanning, og mener jobben må betale siden vi vil nyte godt av det. Derfor ønsker han at vi skal gi ham betalt permisjon til dette. Må vi dette, og er det egentlig noen regler for dette?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Permisjoner er midlertidig fravær fra arbeidsstedet. Det er dermed egentlig et brudd på arbeidsavtalen om at du betaler arbeidstakeren mot å få igjen arbeidsinnsats.

Det kreves derfor enten en lovregel, tariffavtale eller samtykke fra deg for å gi arbeidstakeren rett til permisjon. Jeg regner med at det ikke er noen tariffavtale hos din bedrift.

Må ha jobbet i tre år

Det er gitt en lovregel om rett til fri til utdanning. Arbeidsmiljøloven § 12-11 gir arbeidstakere rett til utdanningspermisjon dersom en del vilkår er oppfylt.

For det første må arbeidstakeren ha vært i arbeidslivet i tre år. Her spiller det ingen rolle om det er hel eller deltid, eller vært hos en annen bedrift. Men i tillegg må arbeidstakeren ha vært hos deg i minst to år før permisjon kan kreves.

Må være relevant for yrket

Dersom disse vilkårene er oppfylt, er det likevel ikke fritt frem. Permisjonen må være yrkesrelevant. Her ser en på behov i yrket, ikke på det konkrete arbeidsstedet. Dernest må utdanningen være via et organisert tilbud, for eksempel en skole eller kurstilbyder, og ikke vare lengre enn tre år.

Den ansatte må ikke ha tatt et slikt kurs det siste året, eller før dobbelt så lang tid har gått som den forrige utdanningspermisjonen. Har den ansatte fått ri i ett år, må han altså vente i to år før han kan søke igjen.

Må ikke hindre forsvarlig drift

Mange bedrifter kan oppleve at kjernepersonell forsvinner for lengre perioder, noe som påfører bedriften vanskeligheter og ekstra kostnader med vikarer og utsettelser. Du kan derfor etter loven nekte å innvilge utdanningspermisjon dersom det vil være til hinder for den forsvarlige planleggingen av driften deres.

Trenger ikke lønn

Uansett har den ansatte ikke etter loven noe krav på at du betaler permisjonen. Her må han søke offentlige støttemidler, for eksempel Lånekassen. Så dersom du mener det hindrer bedriften eller er irrelevant for yrket, kan du nekte permisjon, eller innvilge den men uten lønn.

Avtal – helst med binding

Du kan dermed risikere at den ansatte vil bytte jobb. Er det en ansatt du ønsker å beholde, kan du avtale mellomordninger. Et alternativ er å betale hele eller deler av opplæringen, med full eller delvis fri.

Men denne kostnaden bør du sikre deg at du får noe igjen for. En kan for eksempel avtale at arbeidstakeren forblir i bedriften i en bestemt minimumsperiode etter videreutdanningen. Slike avtaler er lovlige, og tas enten inn i arbeidsavtalen eller som en selvstendig avtale.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS