hms, sikkerhet, vernehjelm (colourbox)
hms, sikkerhet, vernehjelm (colourbox)

Hvem skal kurses i HMS-arbeid?

I følge Arbeidsmiljøloven skal bedriften kurses i HMS-arbeid for å unngå skader og ulykker på arbeidsplassen. Men hvem er det som skal ha denne opplæringen? Finnes det noe krav til omfanget?

Publisert

Hei!

Vi har fått høre at det må gis opplæring i HMS-arbeid i bedriften. Vi er en bare 20 ansatte og vi har få farer på jobben, vi har derfor trodd at vi slapp unna.

Er det feil? Hva kan vi gjøre for å rette på dette? Jeg lurer også på om alle må på kurs eller om det kun er lederen som trenger dette. Hvor omfattende må dette arbeidet være?

Advokat Jens Kristian Johansen.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 krever at det gis opplæring i HMS (Helse, miljø og sikkerhet).

Alle må jobbe systematisk

Alle virksomheter, uansett størrelse, har plikt til å ha et systematisk HMS-arbeid (se arbeidsmiljøloven § 3-1). Det skal fastsettes mål, undersøkes om det er farer, og legges planer for å unngå ulykker og skader. Personer som leder andre ansatte skal ha kompetanse i å føre kontroll med at dette arbeidet blir gjort. I følge § 3-5 er det arbeidsgiver som skal kurses, i praksis vil det si daglig leder.

Hva må læres?

Det er ikke fastsatt noen minimumskrav, verken til hva du må lære eller hvor mange timer som skal brukes. Det er likevel klart nok at formålet med opplæringen er at lederen skal kunne oppfylle en omfattende plikt. Arbeidstilsynet anbefaler at man setter av tid basert på størrelsen på bedriften og farepotensialet i virksomheten. Som et minimum bør man ha en innføring i arbeidsmiljøloven og forskrifter som har særlig betydning for virksomheten og bransjen, samt om arbeidsgivers plikter og ansattes rett og plikt til medvirkning.

Arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Etter arbeidsmiljøloven har verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer også krav på å få opplæring. Her er det fastsatt minstetall på 40 timer, og Arbeidstilsynet kan pålegge slik opplæring.

Ledere

Det er også en plikt å se til at de som leder andre ansatte har nødvendig kunnskap. Her er det ikke noe krav om kurs, men det må antagelig kreves at det på en eller annen måte dokumenteres at de har fått kjennskap til grunnleggende regler. Dersom mellomlederen har stor selvstendighet, kan det og være snakk om å se denne som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven § 1-8. Dermed bør også mellomlederen ta arbeidsgiverkurset.

De ansatte

Det er også en viss plikt til å lære opp de ansatte etter arbeidsmiljøloven § 3-2. De skal etter loven ha krav på nødvendig opplæring i ulykkes- og helsefarer, og hvordan disse kan unngås. Dette kan også gjøres internt, for eksempel ved demonstrasjon, infomøter, eller personalhåndbok.

Hvordan?

Det er som sagt ikke noen krav til hvordan opplæringen gjøres. Men det er plikt til at den blir gjort. Det er flere måter å få til opplæringen på. Det kan skje via bransjeorganisasjoner, internt, eller ved andre virksomheter som har kompetanse i HMS-arbeid.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS