Gravid_Oppgitt_sjef_cb537736
Gravid_Oppgitt_sjef_cb537736

Sykefravær bremser ledere

Sju av ti danske ledere ser på medarbeidernes sykefravær som en bremsekloss. Dersom ledere ikke kan håndtere sykefravær, bør de bli fratatt sitt ansvar, mener ekspert i ledelse.

Publisert

Undersøkelsen, som er utført blant 400 ledere med personalansvar, avslører at 70 prosent ser på sykefraværet som en viktig faktor når det gjelder bedriftens mulighet til å skape gode resultater.

- For dårlige på håndtering

Dan Boyter, leder i det danske Nationale Netværk af Virksomhetsledere, mener det er et problem at så mange ledere føler seg hemmet av de ansattes sykefravær.

Han mener at lederne bør være de første til å påta seg et ansvar forarbeidsplassens sykefravær.

- Det virkelige problemet er at lederne er altfor dårlige til å håndtere fraværet. Og det er dette som er den egentlige årsaken til at de føler seg hemmet av fraværet, sier Boyter til erhvervsbladet.dk.

- Still krav

Han oppfordrer virksomheter til å stille klare forventninger til ledernes håndtering av sykefraværet, og anbefaler å følge tett opp hvordan de gjør det.

- Ledere må stilles til ansvar for sin innsats mot sykefravær. Fraværsprosenten er absolutt ikke det eneste suksesskriteriet. Ledernes evne til å holde fast ved langtidssykmeldte, til å holde seriøse sykmeldingssamtaler og skape trivsel, er minst like viktig.

Viktig med opplæring

I undersøkelsen svarte halvparten av lederne at de ikke hadde formell lederutdannelse, og ifølge Dan Boyter kan dette være en av årsakene til resultatet.

- Det er viktig at ledere får ordentlig opplæring i å håndtere sykefravær. Dessuten kan det hjelpe å innrette de organisatoriske rammene bedre: En person fra HR-avdelingen kan være med på vanskelige samtaler, eller man kan benytte seg av konsulenter som kan hjelpe, sier Boyter.

Powered by Labrador CMS