Nordmenn får stadig flere friske leveår

Hvor mye røyker og snuser vi? Hvor ofte går vi til legen? Hvor mange bor på sykehjem? Og hvor store er helseutgiftene i Norge? Tall fra SSB gir en god oversikt over helsetilstanden i Norge.

Publisert

Forventet levealder har steget med nesten 25 år i løpet av de siste 100 årene. I 2015 er forventet levealder 80 år for menn og 84 år for kvinner.

Flere år med god helse. Både menn og kvinner har fått flere friske leveår. Siden 2005 har antall friske leveår økt mer enn forventet levealder. Vi lever dermed en større del av livet med god helse, sammenlignet med tidligere.

Folk flest er fornøyd med egen helse. Åtte av ti nordmenn oppgir å ha god eller meget god helse. Dette er samme nivå som i Sverige, men høyere enn EU-snittet (28 land) som ligger på 66 prosent.

Kvinner mest sykemeldt. Det sesong- og influensajusterte sykefraværet har vært ganske stabilt de siste årene. Kvinner er mer sykemeldt enn menn, og flere kvinner enn menn mottar uførepensjon. I 2014 mottok 11,1 prosent av kvinner og 7,7 prosent av menn mellom 18-67 år uførepensjon.

Mange skader seg på jobb. I 2014 ble det registrert 61 arbeidsulykker med dødelig utfall, hvorav hele 58 av de omkomne var menn. Av totalt 24 000 rapporterte arbeidsulykker, medførte 40 prosent fravær på mer enn tre dager.

Les mer om norske helseforhold her.

Powered by Labrador CMS