Fire av ti nordmenn vil ha fleksible arbeidsplasser

Smartere bruk av data gjør det mulig for arbeidsgiver å møte de ansattes behov.

Fire av ti (40 prosent) nordmenn velger arbeidsplass ut fra hvorvidt arbeidsgiver legger til rette for fleksibilitet, både når det kommer til tid og arbeidssituasjon. Det eneste som veier tyngre er om arbeidet oppfattes meningsfylt og utfordrende nok (48 prosent). Det viser en ny undersøkelse fra lønns- og HR-spesialisten SD Worx.

I de fleste HR-avdelinger er hovedfokuset på rekruttering, og over halvparten (53 prosent) av HR-avdelingene i nordiske bedrifter har dette som sin øverste prioritet.

Nederst på listen deres finner vi «ledelse av fleksibelt arbeid». Kun én av ti bedrifter har fokus på dette.

Men når vi vet at såpass mange har fleksible ordninger som et av sine viktigste kriterier for valg av arbeidsplass, bør man som leder se nærmere på hvordan bedriften tilnærmer seg potensielle arbeidstakere.

Digitale verktøy på plass

Norske bedrifter ligger relativt godt an når det kommer til å ha digitale verktøy for HR-rapportering. Mer enn seks av ti (63 prosent) norske selskap oppgir at de har dette på plass. Utfordringen er likevel at blant disse er det bare én av tre som aktivt bruker dataene i sitt beslutningsgrunnlag.

Rune Alvestad, SD Worx Norge

- Ved å utnytte HR-systemer i større grad vil man være rustet til å ta innover seg at dagens arbeidsstokk foretrekker fleksible arbeidsplasser, som også gir dem mulighet til å leve et godt liv utenom jobb. Med riktige verktøy og data kan bedrifter også hjelpe sine ansatte til å jobbe smartere, sier Rune Alvestad, Country manager i SD Worx.

Undersøkelsen viser at norske selskaper primært bruker HR-data til å registrere timer og fravær (51 prosent). Kvantitative data er viktig for effektiv planlegging og bemanning, men for best å møte fremtidens krav fra arbeidstakere, vil det være like viktig å ta kvalitative data med i beregningen, som for eksempel oversikt over ferdigheter og kompetanse. Bare to av ti (20 prosent) av norske bedrifter bruker data til dette formålet.

Ansatte i førersetet

Et av tre europeiske selskaper investerer i applikasjoner som lar både ansatte og ledere logge seg inn for å administrere egne data i et såkalt ESS-verktøy (Employee Self Service). Norge er faktisk et av landene i Europa der flest ansatte (56 prosent) benytter seg av denne typen timeføringssystem.

- Å være åpne og transparente gjør at hver enkelt ansatt kan være ansvarlig for å følge med på sin egen arbeidstid. Samtidig kan HR-avdelingen fokusere på kjerneoppgavene sine, siden de ikke lenger trenger å behandle arbeidstiden manuelt, sier Alvestad.

Undersøkelsen viser at et økende antall selskaper tar en bevisst beslutning om å bruke data mer konsekvent og smartere. Med en helhetlig tilnærming, som fokuserer både på kvantitative data (på kapasitet) og kvalitative data (på ansattes ferdigheter og talenter), kan bedrifter øke fokuset på å få den perfekte balansen mellom talenter, arbeidsoppgaver og tidsbruk. Ansatte kan også bruke denne informasjonen til å ta et bevisst valg og optimalisere tidsstyringen sin. Smart teknologi fører til større effektivitet og produktivitet!

Bedrifter gjør klokt i å se på verktøy ansatte kan bruke til å administrere sine egne data og planlegge arbeidet sitt. Dessuten behandler mange ESS-applikasjoner dataene sine i sanntid, noe som betyr at de gir en nøyaktig oversikt over situasjonen til enhver tid. Selvbetjeningsaspektet sørger også for at data legges inn i systemet raskere, det er avgjørende når det gjelder arbeidsstyrke og arbeidsplanlegging.

I 2021 oppnådde SD Worx en konsolidert omsetning på 858 millioner euro. I Norge har SD Worx kontorer i Oslo og Trondheim. Leder for Norge er Rune Alvestad.

(SD Worx)

Powered by Labrador CMS