Helle K. Schøyen er tilsatt som ny administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

Ny adm. direktør på SUS

Helle K. Schøyen er tilsatt som ny administrerende direktør for Stavanger universitetssjukehus (SUS).

– På vegne av styret i Helse Stavanger er jeg svært fornøyd med at Schøyen har takket ja til stillingen. Hun er klok og samlende, og har en verdifull kombinasjon av analytiske egenskaper, stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, sier styreleder Bjørn Erikstein.

Gode forutsetninger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS) er et av landets seks universitetssykehus og Norges tredje største akuttsykehus. SUS har nærmere 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 370 000 i 15 kommuner i Sør-Rogaland. Første byggetrinn av nytt universitetssykehus på Ullandhaug er godt i gang, og SUS er ved administrerende direktør byggherre for prosjektet som per nå er landets største byggeprosjekt.

– Hennes bakgrunn med bred erfaring fra klinisk virksomhet, forskning og ledelse er et solid utgangspunkt for denne rollen. Hun har svært gode resultater å vise til – både knyttet til vitenskapelig aktivitet, forbedringsprosjekt og omstillingsprosesser. Jeg er trygg på at Schøyen har de beste forutsetningene for å lede SUS videre, sier Erikstein.

Forskning og forbedringsarbeid

– Det er utrolig givende å få muligheten til å lede en organisasjon med så mange kompetente og dedikerte ledere og medarbeidere. De siste månedene har jeg fått anledning til å bli enda bedre kjent med større deler av SUS, og det har vært en betydelig motivasjon, sier Helle K. Schøyen.

Helle K. Schøyen er født i 1961 og kommer opprinnelig fra Oslo. Hun har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og er spesialist i psykiatri.

Schøyen har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, der hun også har hatt en førsteamanuensisstilling gjennom flere år.

Hun har lang klinisk erfaring fra forskjellige avdelinger i sykehus og fra distriktpsykiatrisk senter (DPS). Hun har hatt ulike lederroller på SUS før hun i 2016 ble ansatt som klinikksjef for klinikk psykisk helsevern voksne.

– Jeg er opptatt av å videreføre det gode arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet der brukerperspektivet står sentralt. Gjennom min egen erfaring både som kliniker og forsker ser jeg nødvendigheten av å legge til rette for fagutvikling og forskning, for å sikre høy kvalitet i pasientbehandling og å bidra til å videreutvikle SUS som universitetssjukehus.

Nye SUS

Helle K. Schøyen har vært konstituert som administrerende direktør siden 23. mars.

– Det er en svært spennende periode vi er inne i med nye SUS, både byggeprosessen og ikke minst det viktige arbeidet med organisasjonsutvikling og nye måter å jobbe på. Prosjektet er godt organisert og planlagt, men som med alle byggeprosjekter av denne størrelsen, er det forbundet med risiko, noe som gjør det nødvendig å være tett på og sikre at fagene er godt involvert, sier Schøyen.

(Helse Stavanger/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS