Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge.
Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Bærekraft: Ny standard for SMB-rapportering

Nordic Accountant Federation (NAF), med Regnskap Norge i spissen, har fått midler til å utvikle en standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter i Norden.

Like før sommeren kom beskjeden fra Nordic Innovation; NAF får midler til å utvikle en standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter i Norden (NSRS). Tildelingen er en del av Nordic Innovation sin utlysning «Circular Cities & New Circular Solutions».

– We are very pleased with the diversity of topics, activities and countries in this call. The seven selected projects all show great potential, and we see that they will contribute into strengthening the ecosystems within circular economy in the Nordics, as well as new circular processes, kunne Hanna Törmänen, innovasjonsrådgiver i Nordic Innovation, meddele i forbindelse med offentliggjøringen.

17 prosjekter søkte om midler fra Nordic Innovation. NSRS er ett av syv prosjekter som deler pengepotten på totalt NOK 14.426.883.

– Vi har bestandig stått i bresjen for SMB-markedet. Sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige (SRF) og Finland (TAL) i NAF skal vi lage en standard som gjør det enkelt for de små å levere på bærekraft. Støtten fra Nordic Innovation muliggjør denne omfattende prosessen vi nå er i gang med, sier Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskapsføreren vil inkludere SMB’ene

Per i dag samler, registrerer og strukturerer regnskapsbransjen finansielle data. Regnskap Norge og NAF ser et enormt potensial i å utvide denne tjenesten til å inkludere ikke-finansiell informasjon som miljøpåvirkning og sosiale forhold.

NSRS skal være en standard som bistår regnskapsføreren med klimaregnskap og bærekraftsrapportering for små- og mellomstore bedrifter. SMB-markedet er selve ryggraden i nordisk økonomi. Målet å akselerere den grønne omstillingen i regionen ved å hjelpe regnskapsførerne med å gi råd til sine kunder – SMB’ene.

Nordisk merverdi

Dagens standarder for bærekraftsrapportering er utviklet med tanke på de store selskapene, og er vanskelige å overføre til de mindre bedriftene. Regnskap Norge og NAF sin standard tar hensyn til de små og mellomstore bedriftenes behov og situasjon, samtidig som den kan sidestilles med internasjonale og anerkjente standarder som TCFD, GRI og ESG.

Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi vil dessuten være et viktig element i standarden. Regnskap Norge, TAL og SAF, som utgjør NAF, har allerede utviklet felles rammeverk for regnskap og lønn i de tre landene.

Bærekraftsinformasjon er snart et krav

Mange store nordiske selskaper har satt seg dristige klimamål de siste årene. IKEA, Flokk, Asko, NorgesGruppen og Bergans ønsker å være klimanøytrale innen 5-10 år. Dette har stor innvirkning på alle de små leverandørene – regnskapsførerens kunder – som vil måtte forholde seg til store næringsaktørers klimamål. Det betyr at alle nordiske virksomheter snart må dokumentere og rapportere på klimaavtrykk. Behovet for en nordisk rapporteringsstandard for små og mellomstore bedrifter har aldri vært større.

Prosjektet er allerede i gang med kartleggingsfasen som skal legge grunnlaget for utviklingen av standarden i neste fase. Deltagende metodikker, systeminnovasjon og «design thinking» vil sikre tverrfaglighet og relevant sluttbrukerforståelse. I tillegg etterstreber prosjektet å samle så mange relevante aktører som mulig til denne nordiske dugnaden. Standarden skal etter planen lanseres februar 2021.

– Norden er lite i den globale konteksten. Det gjør det mulig å testkjøre en standard i vår region før den eventuelt forbedres og skaleres. Dette er en ledertrøye den nordiske regionen kan ta på seg for å bane vei for en Europeisk og global omstilling på lengre sikt, forteller Kaja Koppang, prosjektleder og bærekraftsekspert for NSRS.

(Regnskap Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS