Ida Pernille Hatlebrekke er ansatt i en nyopprettet stilling som leder for Klima & Miljø i Møller Mobility Group.

Ida Pernille Hatlebrekke (30):
— Avgjørende at vi har mer enn bare gode intensjoner

For å styrke Møller Mobility Groups arbeid med kommunikasjon og bærekraft er Ida Pernille Hatlebrekke (30) ansatt i en nyopprettet stilling som leder for Klima & Miljø.

Møller Mobility Groups nye konsernstrategi gir tydelig retning for at bærekraft blir stadig viktigere for å drive forretning.

— Miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi blir nøkkelbegreper i tiden fremover, sier Paul Hegna, konserndirektør Bærekraft og Kommunikasjon.

Bærekraft handler om at vi skal høste og så på en måte som gjør at de som kommer etter oss har et like godt utgangspunkt. Det handler om økonomisk, sosial og miljømessig trygghet og Møller Mobility Group skal være med på å utvikle samfunnet i en bærekraftig retning.

Konsernet befestet i 2020 sin ledende rolle i elektrifiseringen av den norske bilparken og bidro til det grønne skiftet med en samlet reduksjon av klimagassutslipp på 18,5 prosent. Hele 69 prosent av konsernets personbilsalg var elektrisk i 2020.

— Møller Mobility Group iverksatte en ny konsernstrategi i 2021. Den skal styrke vår posisjon og ta oss til en mer bærekraftig fremtid. Bærekraft skal være vår fremtidskraft. Sammen med en fremoverlent organisasjon og en offensiv fabrikk som satser for fullt på nullutslipp-biler, er vi beredt til å møte markedets og samfunnets forventninger. Vår nye strategi knytter sammen folk, forretning – og bærekraft, sier Paul Hegna videre.

Han er svært glad for at Ida Pernille Hatlebrekke nå skal være med på å løfte konsernet videre i en bærekraftig retning.

— Ida har en imponerende og omfattende kompetanse innen både bærekraft og sirkulærøkonomi og også en svært variert operativ erfaring. Hun er også aktiv i samfunnsdebatten. Jeg er vært tilfreds med at hun nå skal bli en viktig brikke i vår videre bærekraftige utvikling, sier Hegna.

— For meg er det helt avgjørende at en virksomhet har mer enn bare gode intensjoner i arbeidet med bærekraft. Møller Mobility Group har en verdiarv der ansvarlighet for samfunn, miljø og medarbeidere alltid har stått sentralt. Dette betyr for meg at man har et unikt springbrett for å jobbe strategisk med tiltak og initiativer som kutter utslipp, tar vare på ressursene og sikrer fremtidig lønnsomhet i prosessen, sier Ida Pernille Hatlebrekke.

Ida Pernille Hatlebrekke er utdannet i internasjonal politikk fra Northeastern University i Boston. Etter studiene arbeidet hun i det prisbelønte kommunikasjonsbyrået Trigger som spesialrådgiver i samfunnskommunikasjon med oppdrag innen kommunikasjon, strategi og samfunnsansvar for kunder som Plan International, Kari Traa, DNB, Mills, No Isolation og IKEA.

I 2018 startet hun FOLK Oslo- et nettverk av 160 medlemmer og 15 partnere fra offentlig og privat sektor med formål om å drive frem nye løsninger og samarbeid i tråd med FNs 17 bærekraftsmål. Partnere inkluderte virksomheter som Fortum, DNB, Accenture og Miljøstiftelsen Zero.

Siden har hun blant annet vært Chief Commercial & Sustainability Officer i selskapet Looping, jobbet aktivt med partnerarbeid, forretningsutvikling og bærekraft og har vært en pådriver for økt sirkularitet i offentlig og privat sektor, noe som ble bemerket da hun i 2020 ble kåret til en av DNs 30 ledestjerner under 30. Hun har også ulike styreverv innen bærekraft og sirkulærøkonomi.

Ida engasjerer seg også aktivt i samfunnsdebatten og har skrevet tekster, kommentarer og kronikker som er publisert i Aftenposten, DN, Kampanje, e24, Harvest og Shifter.

-- Måten vi utvikler både folk og forretning på skal ha bærekraft i seg. Bærekraft skal være en større del av strategien vår og skal bli en integrert del av forretningen i stedet for noe vi gjør i tillegg. Ida vil bli en viktig brikke for å realisere denne strategien, understreker Hegna.

— De siste årene har jeg fått anledning til å dykke inn i sirkulær økonomi, klimapolitikk og nye, bærekraftige forretningsmodeller. Nå skal jeg ta med meg verktøykassen min av erfaringer videre til Møller Mobility Group for å løse spennende oppgaver i en helt ny bransje hvor jeg utvilsomt vil lære masse nytt. Dette er en faglig utfordring jeg har drømt om i mange år og det føles mildt sagt utrolig meningsfullt å skulle jobbe med fremtidens mobilitetsløsninger i Nordens største bilkonsern, avslutter Ida Pernille Hatlebrekke.

Powered by Labrador CMS