Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.
Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.

Møller Mobility Group stabler om i organisasjonen

- Utviklingen av folk, forretning og bærekraft er utgangspunktet for alt vi foretar oss, og det er bakgrunnen for de endringene vi gjør nå.

Dette sier Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group, og fortsetter:

- Visjonen vår, «DARE TO MOVE», handler om å ta de grepene vi mener skal til for å lykkes på alle disse områdene i møte med de store endringene bransjen står overfor.

Møller Mobility Group styrer etter en offensiv 2025-strategi. Utviklingen av folk, forretning og bærekraft var utgangspunktet for konsernets strategiprosess gjennom høsten 2020. Den prosessen munner nå ut i endringer i organisering, ansvarsfordeling og styringsmodell for et offensivt Møller Mobility Group.

Fra HR-avdeling til avdeling for Folk og Organisasjon

Møller Mobility Groups langsiktige ambisjon er å bli blant de beste arbeidsplassene i Norden og Baltikum – uavhengig av bransje. Selskapet skal være et godt sted å være, en arbeidsplass hvor medarbeidere får utviklet seg, opplever å bli heiet på, hvor alle har tillit til hverandre og hvor man vinner som et team.

- Engasjerte medarbeidere er en forutsetning for at vi lykkes. Møller Mobility Group skal være kjent som et initiativrikt selskap som bryr seg om sine medarbeidere. Dette er viktig i vår forretning. Dyktige og dedikerte medarbeidere er en forutsetning for å begeistre kundene. Det er i gode møter mellom folk at god forretning utvikles, sier Hellman.

For å understreke ambisjonen har HR-avdelingen fått nytt navn og heter fra 1. mai Avdeling for Folk og Organisasjon.

Kristine Frøberg er ansatt som ny konserndirektør for Folk og Organisasjon. Hun kommer fra rollen som direktør HR, strategi og bærekraft hos Europris og har solid ledererfaring fra arbeid med operativ og strategisk HR. Rollen rapporterer til konsernsjef og er en del av konsernledelsen i Møller Mobility Group.

- Kristine Frøberg skal være en pådriver og støtte for hele konsernet i å sikre at Møller Mobility Group utvikler organisasjonen og når sin ambisjon om å være blant de mest attraktive arbeidsplassene i Norden og Baltikum, sier Hellman.

Kristine Frøberg tiltrer stillingen senest 1. november.

Etablering av Bærekraft og Kommunikasjon

Møller Mobility Groups nye konsernstrategi understreker viktigheten av bærekraft i konsernets forretningsdrift.

- Bærekraft skal være en større del av strategien vår, og skal bli en helt integrert del av forretningen i stedet for noe vi gjør «i tillegg». Møller Mobility Group skal bidra til å utvikle samfunnet i bærekraftig retning, sier Hellman.

For å tydeliggjøre bærekraftstrategien har avdeling for Kommunikasjon og Samfunn fått nytt navn og heter fra 1. mai avdeling for Bærekraft og Kommunikasjon. Paul Hegna vil samtidig få ny tittel som konserndirektør Bærekraft og Kommunikasjon.

For å ytterligere styrke konsernets arbeid med kommunikasjon og bærekraft, er Ida Hatlebrekke ansatt i en nyopprettet stilling som leder for Klima og Miljø, med oppstart 1. juni.

- Vi er et stort selskap, et av de 25 største selskapene i landet. Det gir oss kraft til å drive frem utviklingen av bransjen vår og samfunnet rundt oss. Med disse endringene er vi enda bedre posisjonert for å lykkes på vei mot de målene vi har satt oss i årene som kommer, sier Hellman.

Alle organisasjonsendringene gjennomføres med umiddelbar virkning.

(Møller Mobility Group/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS