Kan arbeidsgiveren nekte en ansatt å avspasere?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En medarbeider har jobbet mye utover alminnelig arbeidstid den siste tiden, og nå vil han ta ut dette i avspasering. Lederen har sagt nei, dermed er de uenige. Les svaret fra advokat og partner i Grette, Jens Kristian Johansen.

Publisert

Hei!

Vi har en ansatt som har jobbet mye i det siste. Han har bedt om å få avspasere den tiden han har jobbet utover alminnelig arbeidstid, noe vi har sagt nei til. Han mener at vi ikke har rett til å avslå hans ønske om avspasering, er dette riktig?

Advokat Jens Kristian Johansen i advokatfirmaet Grette svarer:

Innledningsvis er det viktig å minne om at arbeidsavtalen er en gjensidig bebyrdende avtale hvor arbeidstaker plikter å stille sin arbeidskraft til disposisjon, og arbeidsgiver plikter å betale lønn. Det finnes ulike arbeidstidsordninger og partene innenfor arbeidsmiljølovens rammer kan avtale ulike arbeidstidsordninger. Dette kan blant annet inneholde regler om avspasering.

Det er imidlertid normalt at det ikke er inngått detaljregler om hvilke regler som gjelder ved avspasering. Det kan imidlertid være en fornuftig løsning, at en arbeidstaker som har jobbet mer enn det som er avtalt i avtalen, kan at dette ut i fritid når det er mindre å gjøre. Det er neppe en god løsning for arbeidsgiver at den ansatte selv ensidig avgjør når vedkommende skal kunne avspasere.

Der arbeidsavtalen ikke regulerer dette, ligger det innenfor arbeidsgivers styringsrett å avgjøre om og når en arbeidstaker skal avspasere. Arbeidstaker har med andre ord ingen ubetinget rett til å avspasere.

Arbeidsgiver har også en plikt til å påse at all ferie tas i gjeldende ferieår, som tilsier at man som arbeidsgiver kan pålegge ferie før avspasering eventuelt aksepteres.

Det kan for øvrig følge av arbeidsavtalen eller annen avtale, at arbeidstaker kan eller skal avspasere overtidstimer. Dette må arbeidsgiver forholde seg til, likevel slik at det er arbeidsgiver som avgjør når arbeidstakeren skal avspasere. Arbeidsgiver kan med andre ord kreve at avspaseringstiden deles opp på ulike dager og timer, og på den måten legge avspaseringstid til roligere perioder.

Det er ingen lovbestemt varslingsplikt i forkant av pålegg om avspasering, slik at avspasering kan varsles med relativt kort frist.

Dersom det er snakk om overtidstimer og arbeidstaker er berettiget til overtidsgodtgjørelse, er det viktig å huske at arbeidstakeren skal ha utbetalt et tillegg på minimum 40 prosent for overtidstimene som er arbeidet. Dette tillegget er det ikke adgang til å avspasere.

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Powered by Labrador CMS