Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Øker bruken av overtredelsesgebyr i overnattings- og serveringsbransjen

Fra 1. februar 2019 vil Arbeidstilsynet øke bruken av overtredelsesgebyr til overnattings- og serveringssteder som bryter med sentrale bestemmelser om arbeidstid og lønn.

Publisert

Arbeidstilsynet vil i første omgang gi overtredelsesgebyr ved følgende brudd på regelverket:

  • Manglende oversikt over de ansattes arbeidstid
  • Lange daglige og ukentlige vakter
  • Manglende utbetaling av allmengjort lønn
  • Manglende utbetaling av overtidstillegg

Virksomhetene kan risikere gebyrer fra 50 000 til godt over 100 000. Dette avhenger av hvor alvorlige bruddene er og virksomhetenes økonomi.

Ifølge Arbeidstilsynet har økt og målrettet bruk av overtredelsesgebyr hatt en god effekt innen byggebransjen. De håper derfor at økt bruk av gebyr vil gi god effekt og bedre forholdene for arbeidstakerne også i overnattings- og serveringsbransjen.

Powered by Labrador CMS