Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Altfor mange arbeidsulykker blant unge

Hvert år blir 1 100 unge under 25 år alvorlig skadet på jobben. Mange ulykker kan unngås med bedre opplæring.

Publisert

Ifølge Statistisk sentralbyrå blir 1 100 unge alvorlig skadet på jobben hvert år. Risikoen er størst blant unge menn. Menn i alderen 15-24 år har en skaderisiko som er omtrent dobbelt så høy som menn over 45 år. I alt har 25 personer under 25 år mistet livet på jobb i Norge siden 2011. Av dem har 23 vært menn. Men også blant kvinner er det høyest skaderisiko i den yngste aldersgruppen. Noe av forklaringen er at de yngste medarbeiderne har mindre rutine og erfaring, mange har ulykkesbelastede jobber og de mangler ofte forståelse for risikoen ved jobben de skal utføre.

Ifølge Arbeidstilsynet er det mange arbeidsgivere som ikke har det mest elementære på plass når det gjelder å forebygge ulykker blant unge arbeidstakere. De gjennomfører rundt 14 000 tilsyn hvert år og ser at det er et stort potensial for å jobbe bedre med opplæring og informasjon på norske arbeidsplasser. 1 av 5 arbeidsgivere gir ikke den informasjon og opplæring regelverket krever at de gir dem.

10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen

Arbeidstilsynet har utformet en liste med 10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen:

1. Jeg, og de jeg har satt til å lede andre, har nødvendig kompetanse slik at hensynet til sikkerhet og helse er ivaretatt i vår virksomhet.

2. Jeg har kartlagt de farer og problemer mine arbeidstakere kan utsettes for.

3. På bakgrunn av kartleggingen av mulige farer og problemer har jeg sørget for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.

4. Hos oss har alle fått øvelse og opplæring i bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr.

5. Ansetter jeg noen under 18 år, har jeg tatt særlig hensyn til at de er mer risikoutsatt og ofte har mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre.

6. Alle vet hvem som står for opplæring og instruksjon av nye medarbeidere og hva opplæringen og instruksjonen omfatter.

7. Det er klart og tydelig for den nyansatte hvilke oppgaver han/hun kan og må utføre, og hvilken opplæring som kreves.

8. Alle vet hvem de skal kontakte og hva de skal gjøre dersom det oppstår uforutsette farer og uønskede hendelser.

9. Dersom det brukes arbeidsutstyr som jeg mener det er særlig viktig å være forsiktig med, har jeg sørget for å dokumentere opplæring av de som skal bruke utstyret.

10. Alle som skal bruke arbeidsutstyr som krever sertifisert opplæring, har fått slik opplæring.

Powered by Labrador CMS