innvandrer_colourbox_nett.jpg

Kvotering lite benyttet

I januar 2008 innførte regjeringen en forsøksordning med moderat kvotering av ikke-vestlige innvandrere i statlige virksomheter. En evaluering av ordningen viser at tiltaket har blitt lite brukt, skriver Institutt for samfunnsforskning.

Publisert

Ragnhild Steen Jensen og Julia Orupabo har evaluert regjeringens forsøk med moderat kvotering av ikke-vestlige innvandrere. Ordningen, som ble utprøvd i tolv statlige virksomheter, har bare blitt benyttet i en tredjedel av virksomhetene, skriver ISF på sine nettsider.

Fire av tolv

Bare fire av de tolv virksomhetene har benyttet tiltaket. Til gjengjeld har tre av disse fire brukt tiltaket mer enn én gang.

- Det kan tyde på at når man først har erfart at moderat kvotering er et virkemiddel som kan brukes – så brukes det igjen, skriver forskerne i rapporten.

Kvoteringshjemmelen er først og fremst benyttet innenfor stillinger som krever 3-4 års utdanning på høgskole eller universitetsnivå, og særlig i økonomi og administrative oppgaver.

Påvirker holdningene

Selv om kvoteringstiltak blir lite brukt, ser tiltakene likevel ut til å påvirke holdningene blant dem som ansetter.

- Det ser ut til at bevisstheten i de tolv forsøksvirksomhetene øker og at personalansvarlige uttrykker ønske om å rekruttere innvandrere, skriver forskerne i rapporten.

Det er likevel lite som tyder på at denne holdningsendringen har hatt noen påvirkning på ansettelser.

- De virksomhetene som har en viss andel ansatte med innvandrerbakgrunn hadde dette før forsøket med moderat kvotering startet.

Høye krav til ansatte

Moderat kvotering innebærer at personer med innvandrerbakgrunn kan foretrekkes for en stilling hvis både formelle og personlige kvalifikasjoner er tilnærmet like gode.

I intervjuer med forskerne legger de personalansvarlige vekt på at statlige virksomheter stiller høye krav til utdanning, arbeiderfaring og beherskelse av norsk skriftlig og muntlig.

Ifølge undersøkelsen opplever de personalansvarlige sjelden at de er i en situasjon hvor de har to likt kvalifiserte søkere. Det blir derfor sjelden aktuelt å benytte ordningen med moderat kvotering.

Last ned og les hele rapporten her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS