Ny undersøkelse viser at jurister jobber best skjermet.

Jurister jobber best skjermet

Det er mange jurister som sitter i åpne kontorlandskap, fordi det kanskje sparer bedriften for noen kroner i kvadratmeter. Dette er et paradoks når undersøkelser slår fast at jurister jobber mindre effektivt på slike arbeidsplasser.

«Mer à jour i jobben, kortere arbeidsdag og færre avbrytelser».

Dette er noen av tilbakemeldingene fra juristene som benytter seg av en skjermet arbeidsplass og hjemmekontor.

Tre undersøkelser, utført i samarbeid med Company Pulse, har nå kartlagt hvilke arbeidsplasser som fungerer best blant jurister.

– Endelig har vi solid dokumentasjon på hva som er den mest produktive arbeidsplassen; det er skjermet arbeidsplass, altså enekontor og hjemmekontor. Årsaken til det er lett å forklare; her er det færre avbrytelser og mindre støy, sier Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet.

Borte bra men hjemme best?

For de juristene som ikke har tilgang på en skjermet kontorplass på jobben, viser undersøkelsene at de er mer effektive på hjemmekontoret.

– For de som er opptatt av høy produktivitet på arbeidsplassen er rapporten obligatorisk lesning. Den konkluderer med at de fleste jurister er mest produktive på enekontor og hjemmekontor, eventuelt i små kontorlandskap med god tilgang til stillerom, sier Hegerberg.

Dårligst resultater er det i store kontorlandskap. Årsaken er avbrytelser og støy. Resultatene er omtrent likelydende for stat, kommune- og fylkeskommune og privat.

– Rapporten er et varsku

Den store majoriteten av jurister er godt fornøyd med hybrid hverdag. De to største opplevde fordelene med hjemmekontor er spart reise og god konsentrasjon om arbeidsoppgaver.

– Rapporten er et varsku til de som er i ferd med å lage åpne kontorlandskap for å spare noen kroner i husleie. Konsekvensen kan bli lavere produktivitet, i alle fall på juristarbeidsplasser. Effektive ansatte er langt mer økonomisk lønnsomt enn innsparing i kvadratmeter, påpeker Hegerberg.

Om undersøkelsen

Det er gjennomført tre Company Pulse undersøkelser for Juristforbundet. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 2019, den andre i 2020 (under pandemien) og den tredje høsten 2021, hvor pålegg om hjemmekontor var opphevet. Company Pulse er basert på forskning og bruk av anerkjent statistisk metode for kartlegging av arbeidsplasser. Nå foreligger rapporten.

(Juristforbundet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS