43 millioner til forskning på koronaens konsekvenser for økonomi og arbeidsliv

Koronautbruddet har store konsekvenser for norsk økonomi og for næringslivet. Forskningsrådet investerer nå i ni prosjekter som skal forske på de økonomiske- og arbeidsmarkedsmessige konsekvensene av korona og på tiltakene som ble satt i verk.

– Norge har en åpen økonomi, som er sterkt påvirket av internasjonale forhold. Vi har allerede sett hvordan koronapandemien har rammet oljepris, reisemønstre, forbrukeratferd og leveransekjeder. Disse forskningsprosjektene vil gi oss økt kunnskap om de økonomiske effektene av korona, både på kort og lang sikt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Fokus på arbeidsliv

Prosjektene som nå får støtte skal gi ny kunnskap om effekter i arbeidsmarkeder, konkrete næringer, regionale forhold eller mer generelle effekter i næringslivet og økonomien. Tildelingen skjer gjennom en hasteutlysning.

– Arbeidsledigheten i Norge firedoblet seg nærmest over natten da koronaviruset rammet landet. På det meste var over 430.000 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Ny kunnskap om hvordan pandemien og koronatiltakene påvirker arbeidsmarkedet og aktørene er svært viktig, både for hvordan vi skal håndtere den situasjonen vi står i nå og fremtidige situasjoner, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Også områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik mener vi vil få verdifull kunnskap fra prosjektene som nå får bevilgning.

– Forskningen som vi nå investerer i kan gi oss mer kunnskap om økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av krisen. Vi ønsker samspill mellom våre beste økonomifagmiljøer og aktører i nærings- og arbeidsliv for å både systematisk belyse den ekstremt vanskelige situasjonen mange norske aktører står i nå og belyse hvordan vi skal møte lignende situasjoner i fremtiden, sier Fahlvik.

Denne typen forskning har vi hatt lite av frem til nå, men den er viktig både i en krise- og omstillingstid for å få godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og de disposisjoner som bedriftene selv må ta.

(Forskningsrådet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS