Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (t.v.) og organisasjonsdirektør Olav Hypher tar imot prisen.
Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (t.v.) og organisasjonsdirektør Olav Hypher tar imot prisen.

Arbeidsgiverprisen 2021 til ledelsen i NRK

Norsk Rikskringkasting får prisen for sitt gode samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

- Det er svært hyggelig å kunne dele ut Deltas arbeidsgiverpris 2021 til Norsk Rikskringkasting ved kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og organisasjonsdirektør Olav Hypher, sier Deltas første nestleder Trond Ellefsen.

Deltas arbeidsgiverpris ble onsdag offentliggjort og delt ut på representantskapsmøtet på Quality Hotell Gardermoen.

En tydelig glad NRK-sjef mottok prisen sammen med organisasjonsdirektør i NRK Olav Hypher, få minutter etter at to NRK-medarbeidere hadde landet trygt på Oslo Lufthavn etter at de be arrestert i Qatar søndag.

NRK hedres for aktiv personalpolitikk

I tildelingen til NRK har Delta lagt vekt på at prismottakeren driver en aktiv personalpolitikk med respekt for de ansattes medbestemmelsesrett. I begrunnelsen vektlegges det gode samarbeidet med de ansatte og deres organisasjoner, åpenhet, et aktivt HMS- og IA-arbeid, og at arbeidsgiver aktivt følger opp arbeidsmiljøloven og viser respekt for inngåtte tariffavtaler på en god måte.

Delta gir også NRK honnør for å ta ansvar for å tilrettelegge for læreplasser.

En bransje i stor endring

NRK representerer en bransje som har vært i stor endring de senere årene og som også har opplevd sine utfordringer med pandemien med en miks av ansatte som må utføre arbeid på arbeidsplassen og ansatte som fikk krav om hjemmekontor. Behovet for smittevern, tilpasninger og nye måter å løse arbeidsoppgavene på har krevd stor omstillingsevne.

En viktig grunn til at dette har gått bra er ledelsens nære og åpne dialog med de tillitsvalgte. Dette krever gjensidig tillit mellom ledelse og tillitsvalgte.

De tillitsvalgte i NRK har opplevd en ledelse som utfordrer til å finne løsninger, og ikke bare har en åpen dør der man kan komme innom når man vil. De tillitsvalgte er tydelige på at ingen ting av dette hadde fungert uten en toppsjef selv som går i dialog med foreningene. Det setter en standard for hele bedriften.

Godt partssamarbeid ga god pandemihånderting

- Vi har sett det gjennom hele pandemien – der det er et godt partssamarbeid så fungerer også ting mye bedre når det kommer en krise. Og partssamarbeidet under krisen gjør at man får til gode løsninger underveis. Denne virksomheten er et veldig godt eksempel på det. Tillitsvalgte har vært med – i starten av pandemien i daglige møter, men etter hvert har man klart å tilpasse driften og oppdatert retningslinjer, sier Ellefsen.

Prisen består – foruten hederlig omtale – av et diplom og en statue utført av kunstneren Nina Nesje.

(Delta/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS