– Når vi ser på summen av alle hostedempende legemidler, midler mot tett eller rennende nese og midler mot halsplager, ser vi at antall pakninger som er solgt hittil i år er høyere enn på samme tidspunkt i 2019, sier fagdirektør Hanne Andresen
– Når vi ser på summen av alle hostedempende legemidler, midler mot tett eller rennende nese og midler mot halsplager, ser vi at antall pakninger som er solgt hittil i år er høyere enn på samme tidspunkt i 2019, sier fagdirektør Hanne Andresen

Vi snørrer og hoster mer enn på lenge

Nordmenn snørrer, hoster og harker mer enn på mange år. Midler til behandling og lindring av forkjølelse er tilbake på 2019-nivå, og vel så det.

Det viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmloggs legemiddelstatistikk.

– Når vi ser på summen av alle hostedempende legemidler, midler mot tett eller rennende nese og midler mot halsplager, ser vi at antall pakninger som er solgt hittil i år er høyere enn på samme tidspunkt i 2019, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen.

Hittil i 2022 er det solgt 3,8 millioner pakninger av disse legemidlene i norske apotek, mot 2,4 millioner pakninger i fjor.

Andresen forteller at forbruket av slike legemidler er ca. 60 prosent høyere enn i fjor, og nesten 10 prosent høyere enn «normal-året» 2019. Sammenlignet med 2020 da pandemien kom i mars, er forbruket omtrent 35 prosent høyere, målt i antall pakninger.

– Det er åpenbart at de smittereduserende tiltakene vi levde med i fjor og i forfjor førte til at færre ble forkjølet. Utover våren og sommeren i år har vi sett en markant økning i kunder som går til apoteket og kjøper midler for å lindre symptomene man får ved forkjølelse. Sammenlignet med 2019 er faktisk salget 25 prosent høyere i vår- og sommermånedene i år, sier Andresen.

Hun minner også om at mange av disse midlene brukes til å lindre plager ved covid 19-sykdom. I 2022 har det vært mye spredning av både korona og forkjølelse, som kan forklare den ekstra store bruken av forkjølelsesmidler.

(Apotekforeningen)

Powered by Labrador CMS