SMBer i Akershus ser positivt på fremtiden - faktisk i større grad enn landet for øvrig.

Forventer ansettelsesboom i Akershus i 2022

Halvparten av små og mellomstore bedrifter (SMB) i Akershus forventer å øke antall ansatte i løpet av det neste året. Samtidig frykter 1 av 3 at de ikke klarer å tiltrekke seg den riktige kompetansen for å vokse. Det viser BDOs SMB-barometer.

I BDOs SMB-barometer, som er en landsdekkende undersøkelse som tar pulsen på små og mellomstore bedrifter over hele landet, utmerker virksomheter i gamle Akershus fylke seg med en forventing til økt investeringsnivå de neste 12 månedene som ligger langt høyere enn både landsgjennomsnittet og Oslo. Virksomhetene i Akershus er generelt mer positive til utvikling av egen omsetning enn vi ser i landet for øvrig - og også i Oslo. På kort sikt (12 måneder) forventer over halvparten av virksomhetene omsetningsvekst, mens 7 av 10 forventer vekst på lang sikt (3 år).

- I Akershus, som i resten av Norge, er små og mellomstore bedrifter en viktig bestanddel for å holde næringsliv og lokalsamfunn i gang. Derfor er det gledelig å se at SMBer i vår region ikke bare ser positivt på fremtiden – de er også noe mer positive enn landet for øvrig, sier Kristen Elstad, Partner i BDO og leder av BDO Romerike.

Savner folk – og klare vilkår

På spørsmål om hva som kan hindre en positiv utvikling for virksomheten det neste året, svarer 1 av 3 at usikkerhet rundt rammevilkår som skatter, avgifter og reguleringer er en bekymring. Dette er på nivå med landet som helhet, men nesten ti prosent høyere enn i Oslo.

Det samme gjelder frykten for at mangel på riktig kompetanse eller arbeidskraft i virksomheter bremser veksten. Også her uttrykker 1 av 3 Akershus-bedrifter sin bekymring, omtrent som i landet for øvrig, mens det er kun 1 av 4 i Oslo som opplever manglende arbeidskraft som en hindring.

Ledende på digitalisering

74 prosent av SMB-er i Akershus skal gjennomføre, gjennomfører eller har gjennomført tiltak for å digitalisere virksomheten. Det er høyere enn landssnittet (70 prosent) og Oslo (67 prosent). 22 prosent av virksomhetene i Akershus mener at de er «veldig digitalisert» i forhold til andre aktører i bransjen. Denne andelen er 6 prosentpoeng høyere enn på landsbasis og 10 prosentpoeng høyere enn i Oslo. Kun 10 prosent av virksomhetene mener at de er mindre digitalisert enn andre.

- Selv små SMBer har mye å tjene på å digitalisere manuelle prosesser, sier Elstad.

- Det trenger ikke være veldig avansert for å ha effekt, men virksomheter bør ikke stå igjen på perrongen når dette toget går. SMB-barometeret viser at mange bedrifter i vår region allerede har kjøpt billett til - eller steget om bord i - digitaliseringstoget, avslutter kontorlederen i Romerike.

OM SMB-BAROMETERET

På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB defineres her som virksomheter med opp til 500 millioner i omsetning. 167 av SMBene som har deltatt i undersøkelsen er lokalisert i (tidligere) Akershus. Undersøkelsen ble gjennomført i november-desember 2021.

(BDO/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS