ARBEIDSRETT NILS H. STORENG

Hva slags regler gjelder for ansatt som er overflyttet internt og prøvetid?
Hva slags regler gjelder for ansatt som er overflyttet internt og prøvetid?

Gjelder prøvetid ved overflytting?

Publisert
Advokat Nils H. Storeng, fast spaltist i Personal og Ledelse/Ledernett.
Advokat Nils H. Storeng, fast spaltist i Personal og Ledelse/Ledernett.

Vi er en bilforhandler/verksted og har en prøvetidsansatt i stilling som kundemottaker hvor prøvetiden utgår 1. februar 2021. Vedkommende har vært ansatt i en annen stilling, som ordrebehandler i cirka 2 år, før hun ble overflyttet. Vi er ikke fornøyde med jobben hun har gjort, har gitt henne tilbakemelding på dette og ønsker å si henne opp i prøvetiden. Vår tillitsvalgte sier nå at prøvetidsavtalen i stillingen som kundemottaker neppe er gyldig og at vi i tilfelle må gi henne oppsigelse etter de alminnelige reglene for fast ansatte. Kan det være riktig?

Svaret er ikke opplagt. I utgangspunktet er en prøvetidsavtale gyldig, også der arbeidstaker blir overflyttet til ny annen stilling, og arbeidsforholdet allerede har vart over 6 måneder (som er den maksimale prøvetid). Men rettspraksis viser at vilkåret for gyldig prøvetid i annen stilling forutsetter at den andre stillingen er vesentlig forskjellig fra stillingen som arbeidstaker har hatt. Med andre ord så må bedriften ha et saklig behov for å prøve ut arbeidstaker i den nye stillingen. I denne saken vet jeg for lite om innholdet i arbeidsoppgavene/ansvaret og så videre i stillingen som kundemottaker sammenlignet med stillingen som ordrebehandler. Forutsatt at stillingene er svært forskjellig, noe jeg antar dere mener, vil prøvetidsklausulen være gyldig. Oppsigelsen kan derfor følge reglene for oppsigelse i prøvetid.

Powered by Labrador CMS