SAS-fly
SAS-fly

SAS må betale for aldersdiskriminering

Da flyselskapet SAS skulle nedbemanne i mai 2010 valgte de å si opp de eldste kabinmedarbeiderne. Nå må de punge ut med flere millioner kroner i erstatning.

Publisert

Alle de oppsagte var kabinansatte i SAS.

Arbeidsdomstolen (AD) i Sverige har dømt SAS for aldersdiskriminering etter at 25 personer over 59 år måtte gå i en oppsigelsesrunde.

SAS må nå ut med 125 000 kroner for hver og en av de oppsagte personene, noe som er langt mindre enn det opprinnelige kravet.

SAS sitt forsvar var at de eldre medarbeiderne hadde rett til å gå av men pensjon ved 60 år, og at deres evne til å forsørge seg selv dermed var trygget.

Utdrag:

"SAS har brutit mot diskrimineringslagen och anställningsskyddslagen genom att säga upp arbetstagarna. Det är alltså ett och samma agerande från bolagets sida som inneburit att bolaget brutit mot båda lagarna varför det inte finns anledning att bestämma två skilda belopp som påföljd. Arbetsdomstolen väljer därför att fastslå ett gemensamt belopp som ersättning för att bolaget brutit mot båda lagarna."

Les hele dommen her.

Powered by Labrador CMS