Sykepleier-1.jpg
Sykepleier-1.jpg

Farlig å jukse med vikarbehov

Mange bedrifter leier inn vikarer de risikerer å måtte gi fast ansettelse, advarer advokater.

Publisert

Bildetekst her...

- Hovedregelen i norsk arbeidsrett er at folk skal ansettes fast, i tidsubestemt stilling. Det er klare regler for når dette kan fravikes. Brytes reglene, risikerer bedriften at arbeidstakeren kan kreve fast jobb, sier Jens Kristian Johansen, partner i advokatfirmaet Grette.

Mange i faresonen

Han tror mange bedrifter er i faresonen fordi de ikke tydelig nok klargjør premissene når det tas inn vikarer.

– Tar man inn en vikar, må begrunnelsen være at vedkommende skal utføre arbeid istedenfor en annen ansatt, eller at jobben skiller seg fra det som ellers utføres i bedriften. Vikaroppdragene må ha en klar avgrensning både når det gjelder oppgaver og tid, sier Johansen.

Misforståelse

Variasjoner i ordretilgang eller usikkerhet om fremtidig behov for arbeidskraft, vil normalt ikke oppfylle vilkårene for å ansette noen midlertidig, påpeker han.

– Mange bedrifter som spør oss til råds får beskjed om at de løper en risiko ved å leie inn en vikar og at de bør være forberedt på at vikaren kan kreve fast ansettelse. Vi må også fra tid til annen bistå i forhandlinger der midlertidig ansatte har krevet å få bli i stillingen, sier Johansen.

Han tror det er en utbredt misforståelse at innleie av midlertidig arbeidskraft gjennom byråer tar bort risikoen for å måtte ansette vikaren fast.

– Det er bedriftens ansvar å passe på at vikariatet er reelt. En arbeidstaker som leies inn gjennom et byrå har samme rett til fast ansettelse som andre vikarer dersom reglene for midlertid ansettelse er brutt, sier Jens Kristian Johansen i Grette.

En gråsone

I praksis bidrar også de seriøse vikarbyråene til å kvalitetssikre grunnlaget for et vikarengasjement, ifølge Kristian Fæste, administrerende direktør i Xtra Personell.

Byrået formidler utleie av om lag 4000 vikarer til nærmere 7000 oppdrag i løpet av et år.

– Hvis beskrivelsen av oppdraget får oss til å lure, diskuterer vi dette med bedriften. Det er uhyre sjelden det oppstår konflikter rundt vikarbruken, sier Fæste.

Samtidig advarer han mot en gråsone som kan føre til uklarhet om vikarens status.

– Av og til får vikaren hint om at plassen kan bli permanent ledig og at fast ansettelse er aktuelt. Hvis bedriften bruker vikariatet som en prøvetid, kan det oppstå tvist om fortrinnsrett til stillingen. Her er det både rettslig og moralsk viktig at bedriften ikke lover mer enn den kan holde, sier Kristian Fæste.

(NW)

Powered by Labrador CMS