Even Hagelien (bredde - nytt)
Even Hagelien (bredde - nytt)

Et knalltøft år

Bemanningsbransjen har i 2009 blitt tvunget til nytenkning. Antall årsverk falt med 21 prosent og omsetningen ble redusert med 19 prosent, det viser ferske tall fra NHO Service.

Publisert

Even Hagelien NHO Service.

Bemanningsbransjen svinger i takt med konjunkturene i næringslivet for øvrig. Dette er bakgrunnen for at antall vikarer (årsverk) formidlet av bransjen falt med 21 prosent i fjor. Samtidig har bransjen redusert sin administrasjon med 16 prosent. Satsingen på offentlig sektor har økt.

- Spesielt viktig er helse, omsorg, oppvekst og utdanning. Dette er områder som ikke er konjunkturutsatte og som er preget av vekst, sier Even Hagelien, fagsjef for bemanningsbransjen i NHO Service.

Samme nivå som 2006

Bemanningsbransjen omsatte for 11,2 milliarder kroner i 2009, noe som utgjør et fall på 19 prosent i forhold til året før. Bransjen er dermed på samme nivå som i 2006 viser årsstatistikken til NHO Service.

- Nesten 60 bedrifter har måttet gå den tunge veien til skifteretten. Særlig gjelder dette mindre bedrifter med lokalt nedslagsfelt, sier Hagelien. Krisen har generert en opprydning i bransjen og mange har vært god på å omstille seg, sier Hagelien, som mener bemanningsbransjen nå er styrket.

Lysere tider i vente

- Med utgangspunkt i utviklingen av omsatte timer i 4. kvartal 2009 og de signalene vi har fått fra medlemsbedriftene i de første månedene av 2010, ser det ut som bunnen er nådd for bransjen, sier Hagelien.

Prognosen er at 2010 blir et år der markedet stabiliserer seg. NHO Service anslår at det vil ta tid før man er tilbake på rekordnivåene i 2007 og 2008.

- Særlig gjelder dette utleie av personell. Når det gjelder rekruttering til faste stillinger forventer vi vekst, siden det er mange som har vegret seg for å skifte jobb i løpet av krisen, mens det nå blir mer aktuelt å se seg om etter nye utfordringer, sier Hagelien.

84.000 personer

I 2008 var det mer enn 84.000 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bransjen. Av disse var 51% kvinner og 49% menn. Det er første gang siden 2003 at det er flere kvinner enn menn som jobber gjennom bransjen.

Det har sammenheng med at de mannsdominerte yrkesområdene som for eksempel bygg og anlegg har blitt kraftigere preget av krisen enn de områdene det arbeider mange kvinner, som for eksempel helse og omsorg.

67 prosent av de som arbeidet gjennom bransjen var norske statsborgere, 22,5 prosent kom fra Sverige og Danmark, mens 9 prosent kom fra resten av EU. 63 prosent var yngre enn 34 år.

Bransjen hadde imidlertid også en god del godt voksne arbeidstakere. I 2009 var det 5.518 personer over 54 år som fikk oppdrag gjennom bemanningsbransjen. I 2008 ble det utført 20.186 årsverk, noe som er litt mer enn 1 prosent av utførte årsverk i Norge.

Størst i Oslo

Andelen som arbeider gjennom bemanningsbransjen er størst i Oslo, hvor den i 4. kvartal 2009 sto for 2,6 prosent av årsverkene. I Vestfold og Sør-Trøndelag var disse tallene henholdsvis 2- og 1,5 prosent. Her er det imidlertid store forskjeller på landsbasis.

Størst utfordring for bygg og anlegg

Det største yrkesområdet i 2009 var kontor og administrasjon som utgjorde 15,5 prosent av bransjens virksomhet. Andre store områder var bygg og anlegg (13,9 prosent), lager logistikk transport (12,5 prosent) og helse og omsorg (9,3 prosent). Alle de fire største områdene kan vise til en omsetning på en milliard kroner eller mer.

- Det området som har møtt de største utfordringene i 2009 er bygg og anlegg. Her ser det ut som det skjer en viss bedring nå, sier Hagelien.

- Vår største bekymring i månedene som kommer er industri og produksjon som ser ut som de kommer senere ut av krisen enn andre områder, fortsetter han.

Dette har sammenheng med ordretørke i 2009.

Færre faste stillinger

I 2009 ble nesten 4 200 personer rekruttert til faste stillinger. Dette var en nedgang på hele 61 prosent fra 2008.

- Rekrutteringsmarkedet stoppet helt opp, men er nå i ferd med å komme i gang igjen, sier Hagelien.

Powered by Labrador CMS