Arbeidsglede
Arbeidsglede

Arbeidsmarkedet bedre enn fryktet

80% av arbeidsgiverne sier de ikke har planer om å endre bemanningen i fjerde kvartal. Planer om å oppbemanne er størst i Stor-Oslo og i bransjene transport og finans.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.com

Hver tiende norske arbeidsgiver planlegger å øke sysselsettingen i årets fjerde kvartal. Tilnærmet like mange sier at de vil redusere bemanningen fram mot årsskiftet. Dermed går det mot en flat utvikling i bemanningen, viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal.

Ledighetsveksten stoppet opp

<embed object_id="30569" view="embed" size="half" align="right"/>Maalfrid Brath

- Dette er positive tall. Arbeidsledigheten var anslått til å øke betraktelig i løpet av 2009, men tall fra NAV viser at ledighetsveksten har stoppet opp. Arbeidsmarkedsbarometeret viser at denne utviklingen vil holde seg for resten av året, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

- Siden april har vi merket en betydelig oppgang i etterspørselen etter arbeidskraft fra næringslivet. Vi har over tusen ubesatte stillinger innenfor økonomi og regnskap, lager og logistikk, service og i helsesektoren, forklarer Brath.

Hovedstaden leder an

Det er i Oslo og Akershus at arbeidsgiverne ser mest positivt på høsten. Her sier 13 prosent at de planlegger å øke bemanningen, mens bare en prosent vil kutte i årets tre siste måneder.

Justert for sesongvariasjoner bidrar også arbeidsgiverne i Nord-Norge til å trekke opp gjennomsnittet. Blant arbeidsgivere i sør og vest, derimot, er det for første gang på seks år flere som planlegger å redusere enn øke bemanningen.

- Når arbeidsgiverne her er så optimistiske, betyr dette forholdsvis mye for landets totale arbeidsmarked. Hver fjerde sysselsatte nordmann bor i de to fylkene, og hver tredje arbeidsgiver med over 100 ansatte ligger her, sier Brath.

Transport og finans trekker opp

Transport, lager og kommunikasjon er den bransjen som har de mest optimistiske bemanningsplanene for fjerde kvartal. Også finans- og konsulentbransjen trekker opp gjennomsnittet.

Tilsvarende bidrar bygg og anlegg sammen med hotell, restaurant og detaljhandel til å trekke ned bemanningsplanene. Industrien fortsetter å rapportere nullvekst, mens offentlig sektor faller mye tilbake etter et sterkt tredje kvartal.

- Bransjene som er optimistiske nå er bransjer som normalt gjør det godt når resten av økonomien går bra. Transport, lager og kommunikasjon distribuerer det som andre bransjer produserer og selger. Finans- og konsulentbransjen merker tidlig omslaget i økonomien, særlig bruken av konsulenttjenester kuttes når nedturen kommer. Dersom disse er i forkant av utviklingen, er dette et grunnlag for en nøktern optimisme for neste år, sier Brath.

På nivå med de mest optimistiske i Europa

Norge er blant de tre land i Europa som har positive bemanningsforventninger. Samtidig er det tegn til forbedringer i store økonomier som Tyskland, Storbritannia og Frankrike, hvor arbeidsmarkedene har hatt et tøft møte med finanskrisen.

Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer undersøker hvert kvartal sysselsettingsplanene til 72.000 arbeidsgivere i 35 land. Et representativt utvalg på 750 norske bedrifter deltar i undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS