colourbox_arbeidsmiljø
colourbox_arbeidsmiljø

Registreringsplikt for bemanningsbyråer

Fra nyttår plikter alle bemanningsbyråer å registrere seg i et nytt register hos Arbeidstilsynet. Og fra mars blir det forbudt å benytte seg av uregistrerte byråer.

Publisert

Ordningen innebærer at alle bemanningsforetak som driver utleie av arbeidskraft i Norge plikter å sende melding til Arbeidstilsynet, for å bli registrert i et nytt offentlig register over bemanningsforetak.

Forbudt å benytte uregistrerte

Det offentlige registeret vil være å finne på http://www.arbeidstilsynet.no/ fra 1. mars 2009. Fra denne datoen blir det dessuten forbudt for bedrifter å bruke bemanningsforetak som ikke er lovlig registrert. Virksomhetene gis med dette en rimelig tid til å registrere sin virksomhet.

Ordningen stiller krav om at bemanningsforetak som skal drive i Norge, enten de er norske eller utenlandske, skal ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter.

Skal øke seriøsiteten

Det innføres flere klare krav som tar sikte på å bedre seriøsiteten i bransjen: Blant annet krav til organisering, økonomi og til at virksomheten er lovlig registrert hos skatteetaten.

Meldeskjema og nærmere informasjon om ordningen legges ut på Arbeidstilsynets nettsider fra nyttår.

(Arbeidstilsynet.no)

"
Powered by Labrador CMS