colourbox_ansatte
colourbox_ansatte

Flere talenter på gulvet enn på toppen

Norske HR-avdelinger anser medarbeidere på operasjonelt nivå som nøkkelpersonell i langt større grad enn de anser topplederne for å være det.

Publisert

Her skiller Norge seg fra Finland og Sverige, hvor toppledelsen anses for å være langt viktigere.

Dette kommer frem i en Master-oppgave utført ved Universitetet i Göteborg, av Anu Leppänen og Johanna Pilli-Savola. Undersøkelsen ble utført blant 279 HR-medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark.

Ser muligheter internt

Administrerende direktør i Aditro HRM AS, Roy S. Torheim, mener norske arbeidstakere har god grunn til å være fornøyd med hvordan de blir vurdert av HR-avdelingene:

- Dette er et signal om at man her i Norge først og fremst ser muligheter internt i egen organisasjon. Det burde tilsi at talentene har gode forutsetninger for å gjøre karriere i Norge, uttaler han i en pressemelding.

Ulikt syn på topplederne

Når det gjelder synet på nøkkelpersonell i toppledernivået, er meningene veldig delte:

I Finland svarer hele 65 prosent at det finnes flest nøkkelpersoner i toppledernivå, mens 23 prosent svarer det samme i Norge. I Sverige deler 40 prosent av deltakerne denne oppfatningen.

- En mulig forklaring på at nordmenn ikke i like stor grad identifiserer nøkkelpersonell på toppledernivå i organisasjonen, kan være at vi i Norge har en flatere og mer uformell struktur i virksomhetene enn i våre to naboland, tror Torheim.

Likt på mellomledernivå

Det er på mellomledernivå at det i høyest grad pekes ut nøkkelpersonell, og dette gjelder for alle tre landene.

- Det å være mellomleder er en tøff jobb, og en stilling hvor man ofte opplever press både ovenfra og nedenfra. Denne undersøkelsen avslører imidlertid at de blir verdsatt, sier Torheim.

Talent Management mer aktuelt

Funnene er en del av større undersøkelse rundt Talent Management. Talent Management er et nytt konsept for utøvelse av flere HR-relaterte funksjoner samtidig: Det handler om å fremskaffe, beholde og utvikle talentene i organisasjonen.

Torheim slår fast at dette blir stadig mer aktuelt innen HR-området, og peker på demografiske forandringer som en av årsakene:

- Dette fører til økt konkurranse om arbeidskraften generelt, og de beste talentene spesielt. Norden opplever spesielt store demografiske endringer i form av at store årskull forsvinner ut i pensjonistenes rekker. Kompetansen deres skal deretter erstattes av en arbeidstaker-generasjon fra små årskull, sier han.

I tillegg peker Torheim på at økonomisk vekst generelt øker behovet for arbeidskraften samlet sett.

- Dessuten får vi et stadig mer spesialisert og kunnskapsintensivt arbeidsliv, noe som gjør at virksomheter må skaffe seg talenter for å være konkurransedyktige, mener Torheim.

Powered by Labrador CMS