Gammel dame cb948337
Gammel dame cb948337

Kvinnebasen legges ned

Kvinnebasen.no, som har hatt som mål å synliggjøre leder- og styrekompetanse blant kvinner, avvikles 1. september. Brukere av basen henvises til andre lignende tilbud.

Publisert

- NAV er i en omstilling som favner både organisering, tjenesteinnhold og regelverk. Vårt fokus er å få folk over fra passive stønader til arbeid og aktivitet. Etaten har ikke den likestillingspolitiske kunnskapen som et godt eierskap og drifting av kvinnebasen forutsetter, sier direktør i NAV Erik Oftedal.

Dette er bakgrunnen for at NAV i vår ba Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å finne en annen eier til basen.

Departementet har i samråd med Barne- og likestillingsdepartementet besluttet at basen skal nedlegges, blant annet fordi det finnes en del andre baser som til en viss grad dekker samme behov.

Alle registrerte kvinner i basen blir informert direkte om nedleggelsen. Kvinnene som har registrert seg, og styreledere og arbeidsgivere som leter etter ledere og styremedlemmer, oppfordres til heretter å heller bruke følgende baser:

Kilde NAV

Powered by Labrador CMS