colourbox_snekker
colourbox_snekker

Snekkere og advokater mest fornøyde

Blant yrkesaktive i Norge, er snekkere og advokater de mest fornøyde, viser en ny undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Og ansatte med høy utdanning opplever arbeidsmiljøet som mer positivt enn ansatte med lavere utdanning.

Publisert

Undersøkelsen viser at fleksitid, kontroll over egen arbeidssituasjon og det sosiale miljøet er viktige faktorer når det kommer til hvordan vi opplever arbeidsmiljøforhold, melder Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Kontroll over egen hverdag

Felles for advokater og tømrere er at de i stor grad kan være med å styre egen arbeidssituasjon og arbeidstempo.

- Begge oppgir at de får delta i beslutningsprosesser som er viktige for arbeidet deres, og denne følelsen av kontroll over egen situasjon vet vi gir de ansatte det nødvendige handlingsrommet til å løse de utfordringene de står ovenfor, sier seniorrådgiver Trine Eiken, ifølge Stami.

Harmoniske arbeidsplasser

Eiken forteller videre at tallene viser minimalt med mobbing i begge gruppene.

- Vi kan særlig ta med oss det sosiale fellesskapet tømrerne opplever på jobben. Betydningen av et slikt arbeidsfellesskap bør ikke undervurderes og kan i stor grad veie opp for mange av de uheldige belastningene denne gruppen har. Det sosiale miljøet på jobben påvirker hvordan vi oppfatter og reagerer på andre arbeidsmiljøforhold og er en viktig kilde til psykisk helse.

Yrkesaktive med høy utdannelse er gjerne langt mindre utsatt for fysiske, kjemiske og ergonomiske belastninger i arbeidsmiljøet, som løsemidler, støy og hardt fysisk arbeid. Samtidig har en betydelig større andel i denne gruppa lengre arbeidsuker enn normalen.

Støtte fra sjefen

Stamis rapport viser at tømrere, sammenlignet med andre yrkesgrupper, opplever i stor grad å få støtte og hjelp fra både nærmeste sjef og arbeidskollegaer når de trenger det. 95 prosent av tømrerne sier de føler seg som en del av et fellesskap på arbeidsplassen, og tilnærmet alle opplever å ha mange arbeidsoppgaver som gir en god følelse av mestring.

Les mer om Stamis undersøkelse her.

"
Powered by Labrador CMS