arbeidsmiljø_colourbox
arbeidsmiljø_colourbox

- Inkludering er dugnadsarbeid

Alle parter må bidra for at inkludering i arbeidslivet skal gi resultater, mener administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH. Hun håper IA-avtalen videreføres etter evalueringen i 2009.

Publisert

Ifølge Vibeke Hammer Madsen er inkludering i arbeidslivet en dugnad der arbeidsgiver, arbeidstaker og ulike myndigheter må bidra:

- Skal vi lykkes, må arbeidsgivere ta ansvar, arbeidstakere være inkluderende kolleger og Nav må ha et tiltaks- og støtteapparat som fungerer, sier hun til nettstedet absentia.no.

Skjult arbeidskraft

Sammen med Rådet for psykisk helse arrangerte HSH nylig gjestebud med tema "Skjult arbeidskraft". Her rettet de oppmerksomheten mot arbeidsgivere og deres mulighet til å rekruttere skjult arbeidskraft blant mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer.

Madsen mener det er viktig med slike arrangementer rettet mot arbeidslivet.

- Det er de gode historiene som berører og inspirerer oss. Det å vise hva som fungerer, eksempler på at det nytter og at det går bra når man tør å tenke utradisjonelt, er viktig.

Mer åpenhet

Hun har lang ledererfaring fra ulike virksomheter og ulike former for inkludering på arbeidsplassen, og har i mange år møtt problematikken knyttet til psykisk helse i arbeidslivet.

Hun forklarer at holdningene har endret seg med tiden:

- Jeg ser en helt klar tendens til langt mer åpenhet både blant bedriftsledere og ansatte. Da tenker jeg både på åpenhet om den enkeltes psykiske helseproblemer og åpenhet rundt hvilke utfordringer det medfører for ledere og for arbeidsplassen. Jeg tror det er nyttig at ledere tør å være ærlige på at de opplever tematikken som vanskelig.

Må videreføres

Madsen er opptatt av at IA-avtalen videreføres, og mener den er viktig for å vise at vi har et partssamarbeid i arbeidslivet.

- Den viser at inkludering er noe vi er opptatt av i fellesskap. Intensjonene i avtalen kan bli vanskeligere å etterleve med dårlige økonomiske tider, men jeg er optimistisk og mener at et rikt land som Norge vil klare dette. Det skulle bare mangle, sier Madsen.

Hun understreker at IA-avtalen er særlig viktig fordi den involverer mange parter.

- Vi som jobber på arbeidsgiversiden skal ta vårt ansvar. Men dette er også utfordringer som arbeidstakerorganisasjonene må ta på alvor. Uten kolleger som har kunnskap og inkluderende holdninger, blir det vanskelig å skape et raust arbeidsliv.

Utfordrende arbeid

Madsen legger ikke skjul på at hun synes tematikken er utfordrende.

- Av alt inkluderingsarbeidet vi jobber med, innrømmer jeg at jeg synes inkludering knyttet til psykiske helseproblemer er det vanskeligste. Men gjennom dugnadsarbeid fra alle involverte, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, har jeg tro på at vi skal komme mye lengre enn vi er i dag.

(Kilde: Absentia.no)

Powered by Labrador CMS