Ungdom
Ungdom

Ikke glem arbeidskontrakten

Unge, uerfarne sommervikarer vil kanskje ikke spørre om å få en arbeidskontrakt. Derfor må du som arbeidsgiver sørge for å gi dem en - uoppfordret.

Publisert

På sommeren er det mange ferskinger i arbeidslivet. Ungdom er ikke vant med reglene i arbeidslivet, og for mange er det en tøff overgang fra skolen.

Les også: Hardere kamp om sommervikarene

Oppfordringen om å ta arbeidskontrakten på alvor kommer fra jurist Maj Flom i Adecco.

- Mange unge kvier seg for å be om en kontrakt. De synes det er ubehagelig, eller de vet ikke at de trenger en arbeidsavtale, sier Flom.

Strid om detaljene

Arbeidskontrakten må være skriftlig.

- Og den kan ikke bli for detaljert. Er alle opplysningene om jobben med i arbeidsavtalen, blir det lettere å løse eventuelle konflikter.

Ofte oppstår konflikter fordi arbeidsgiverens forventninger til sommervikaren ikke blir innfridd. Det kan skyldes både at arbeidsgiveren forventer for mye, og at enklete sommervikarer kan ta for lett på ting i sin første jobb.

Mange konflikter oppstår fordi kontrakten fra arbeidsgiveren er mangelfull. Et vanlig diskusjonstema - i ettertid - er betaling for overtidsarbeid.

Skape forutsigbarhet

Kontrakten er arbeidsgivers ansvar, men hensikten er å skape forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Loven sier at kontrakten skal fremlegges snarest og senest én måned etter arbeidsstart, sier Maj Flom.

Finnes det ingen avtale, gjelder uansett arbeidsmiljøloven.

Huskeliste for arbeidskontrakten

Dette bør stå i sommervikar-kontrakten:

1. Hvor personen skal jobbe.

2. Hvor lenge personen skal jobbe, både dato for arbeidsperioden og start- og sluttidspunkt på arbeidsdagen. Pauser i arbeidet.

3. Hvem personen skal jobbe for.

4. Tittel og beskrivelse av hva jobben går ut på.

5. Lønn og tillegg. Tidspunkt for lønnsutbetaling.

6. Oppsigelsestid og -frister.

7. Hvor lang prøvetiden er (kan være på maksimalt seks måneder).

8. Fridager/uker i løpet av arbeidsperioden.

(Newswire)

"
Powered by Labrador CMS