bjarne håkon hanssen (bredde)
bjarne håkon hanssen (bredde)

Kvalifiserer klienter for jobb

30 000 mennesker har sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde. Nå skal regjeringens satsing på "Kvalifiseringsprogrammet" hjelpe flere av dem til å komme i jobb.

Publisert

- Kvalifiseringsprogrammet skal gi nye muligheter til de som i dagens system blir avhengige av økonomisk sosialhjelp, og er regjeringens viktigste nysatsing for å bekjempe fattigdom, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

30 000 mennesker har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde og mottar stønaden mer enn seks måneder i løpet av et år.

Bjarne Håkon Hanssen mener dette er altfor mange.

" Menneskets potensial- Regjeringen har tro på at de fleste mennesker har et potensial i seg til å klare en vanlig jobb gjennom god og riktig oppfølging, sier Hanssen.

- Men vi må ikke glemme de som ikke lykkes i å nå målet om arbeid. Mennesker som ikke greier å stå i jobb, bør raskest mulig vurderes med sikte på å komme over på en permanent trygdeytelse. Deltakelse på kvalifiseringsprogrammet vil kunne bidra til en slik avklaring.

Faller mellom stolerKvalifiseringsprogrammet er et tilbud til mennesker som faller mellom arbeid og trygd. De greier ikke delta i arbeidslivet, men har heller ingen medisinsk diagnose som gir rett til trygd.

Kvalifiseringsprogrammet vil sammen med økonomisk sosialhjelp bli en del av det samlede tilbudet ved NAV-kontorene. Kvalifiseringsprogrammet gir både rettigheter og plikter for den enkelte.

NAV-pengerLovbestemmelsene for programmet trer i kraft 1. november 2007. I 2007 vil kommuner med NAV-kontor få tildelt til sammen 50 millioner kroner.

I 2008 foreslår regjeringen 230 millioner kroner til dekning av kommunenes ekstrautgifter ved programmet. Tilbudet blir landsomfattende når alle kommuner har etablert NAV-kontor innen utgangen av 2009.

FattigdomskonferanseRegjeringen fokuserer på fattigdomsproblematikken også på andre områder. Arbeids- og inkluderingsdepartementet inviterer i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet til fattigdomskonferanse 20. november 2007 i Oslo kongressenter.

Konferansen vil fokusere på ulike former for organisert brukermedvirkning samt deltakelse og minstesatser for økonomisk sosialhjelp.

Powered by Labrador CMS