Ferie
Ferie

EU-krav: Alle må ta ut ferien sin

En dom i EU-domstolen innebærer at Norge må endre ferieloven, slik at det ikke lenger blir mulig å få penger i stedet for feriedager. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt de nødvendige lovendringene på høring.

Publisert

Norge er nødt til å gjøre endringer i ferieloven for at den skal innfri kravene som stilles i EU-direktivet om arbeidstid, krav som senere er understreket og gjentatt av EU-domstolen.

Les også: Svenskene ferierer mest

EU fastslår nemlig at alle arbeidstakere hvert år skal ha minst fire uker betalt ferie. Denne retten kan ikke byttes med en økonomisk godtgjørelse.

" Må tas ut neste årDersom man likevel ikke tar ut all ferien man har krav på i løpet av året, må ferien overføres og avvikles neste år.

Bare ved sykdom og permisjoner skal det være mulig å erstatte manglende avviklet ferie med økonomisk godtgjørelse.

Hvile er viktigArbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har ingenting imot å tilpasse det norske ferielovverket til EU-direktivets krav.

- Ferielovens krav om årlig ferie er viktig både av helse- og velferdsmessige grunner. Forslaget vil på en positiv måte legge et større press på arbeisdgiver og arbeidstaker for å oppfylle lovens bestemmelser om årlig rekreasjon og hvile, sier Hanssen.

Gjelder ikke den femte ukenForslaget vil bare gjelde for fire uker ferie, som er lovens minimumkrav, og legger ingen begrensninger på ferie ut over dette.

Arbeidstakere som har rett til en femte ferieuke gjennom tariffavtale eller på annen måte, vil fortsatt kunne gjøre avtaler med arbeidsgiver om å erstatte den med økonomiske ytelser dersom de ikke tar den ut.

Høringsfristen er satt til 31. desember.

Klikk her for å lese departementets høringsnotat.

"
Powered by Labrador CMS